Zanatlije pripremile novi zakon o zanatstvu, očekuju podršku

Piše: Objavljeno: 10/10/2022
featured image

Foto: Ilustracija, pexels

Dvadeset pet zanatskih udruženja usvojilo je u petak predlog novog Zakona o zanatstvu koji će dostaviti resornim ministarstvima i svim političkim partijama u Crnoj Gori kao pozicioni dokument pred svake naredne izbore, saopštio je Boris Marđonović ispred Zanatske komore.

Izvršni direktor krovne Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore rekao je da će oni pozvati svoje članstvo da podrže samo one partije koje potpišu MOR. Pregovori, kako navode, počinju već ove sedmice.

“Memorandumom je predviđeno da se po uzoru na evropske države kontinentalnog prava na struku prenesu javna ovlašćenja samoregulacije i omogući trajno socijalno partnerstvo koje će rasteretiti državu i ojačati pravni nadzor”, navodi se u saopštenju.

Oni zahtijevaju prenos javnih ovlašćenja za jedinstveni sistem dualnog obrazovanja u zanatstvu, majstorske kvalifikacije, usavršavanje, majstorski ispit i prekvalifikacija kroz jedinstveni sistem utvrđen novim zakonom o zanatstvu uz pravni nadzor nadležnih ministarstava.

“Majstorski ispit kao uslov za obavljanje opasnih, rizičnih i deficitarnih zanata iz Priloga A, koji je sastavni dio Zakona”, navodi se u saopštenju.

Dodaju da takođe traže javno ovlašćenje za vođenje Registra zanatskih majstora, Registra vlasnika privrednih subjekata u slobodnim zanatima i djelatnostima sličnim zanatu, Registar privrednih subjekata iz člana 75, stavovi 3 i 4 prijedloga novog Zakona, Registar učenika u zanatstvu i Registar vještaka zanatske struke.

Žele i javno ovlašćenje za imenovanje vještaka zanatske struke.

“Postavljanje majstorskog ispita na VI. stepen sa dosadašnjeg IV-2 stepena Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOKa), čime se ne priznaje status bečelora, već se podiže nivo kvalifikacija bez koje su neophodne za uspješno vođenje preduzeća”, navodi se u saopštenju.

Ističu da traže jačanje organizacija zanatstva kroz obavezno članstvo u Zanatskoj komori Crne Gore i javna ovlašćenja zanatskih udruženja prilikom sprovođenja zanatskih i majstorskih ispita. Visinu članarine donosi demokratski izabrana skupština, koja se bira po najvišim demokratskim standardima utvrđenim u Prilogu C predloženog Zakona a koju zatim potvrđuje nadležno ministarstvo.

“Početno finansiranje javnih ovlašćenja Zanatske komore CG (ZaKom) do ostvarenja potpune samoodrživisti od naplate članarina i usluga uz obavezan nadzor nadležnog ministarstva”, navodi se u saopštenju.

Smatraju da zakon treba da im omogući prostorije za ZaKom i regionalne zanatske biroe uključujući zemljište za izgradnju kompetencijskih centara.

“Formiranje ministarstva zanatstva i malih i srednjih preduzeća zbog implementacije Zakona, izrade vertikalnih strategija za stabilizaciju i podjednak razvoj svih branši, kao i zbog kreiranja programa za generiranje tražnje. Imenovanje ministara za ovo ministarstvo uz prethodno pribavljenu saglasnost Zanatske komore Crne Gore.
”, navodi se u saopštenju.

Podrška svim predloženim amandmanima za izmjenu ostalih zakona u članu 104, a sve radi otvaranja prostora za njegovu nesmetanu primjenu.

“Obavezivanje partija potpisnica MORa da će šefovi njihovih poslaničkih klubova ili skupštinski predstavnici/ce, koje partija odredi, biti predlagači i supotpisnici prijedloga Zakona sa drugim parlamentarnim partijama koje budu podržale MoR ukoliko Vlada ne prihvati aktuelni prijedlog zanatlija u Radnoj grupi i nakon javnih rasprava, te da neće podnositi naknadne amandmane”, kazao je Marđonović.

Traže i princip uključenosti posloprimaca u 1/3 svih gremija strukovnih udruženja i ZaKom-a radi izbjegavanja sindikalnih tenzija, uključujući obavezno članstvo i svih zaposlenih u privrednim subjektima ali bez obaveze plaćanja članarine, a sve radi stvaranja inkluzivnog poslovnog ambijenta i podizanja kulture privatnog preduzetništva.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content