Marketing

Ukoliko ste zainteresovani za oglašavanje na portalu www.preduzetnica.me, pozivamo Vas da pogledate raspložive pozicije za zakup banner-a, a za cijene i opšte uslove oglašavanja nas slobodno kontaktirajte putem e-maila: preduzetnicecg@gmail.com ili tel: 020/244-806.

Biće nam drago da izađemo u susret Vašim zahtjevima.

OGLAS ZA POSAO na portalu Preduzetnica.me:
  • Oglas za slobodnu radnu poziciju u vašoj kompaniji će se nalaziti u glavnom Slider-u sa najbitnijim vijestima tokom cijelog perioda oglašavanja oglasa (privlači preko 30% više prijava).
  • Uz tekst oglasa prikazuje se i logo kompanije uz direktan link na vašu internet stranicu.
  • Neograničena dužina teksta – informišite kandidate o djelatnosti vaše kompanije, opisu radnog mjesta, kao i neophodnim kvalifikacijama.
  • Istaživanja pokazuju da kandidati prilikom apliciranja uzimaju u obzir vizuelni identitet kompanije i njenog oglasa kao relevantan faktor kod odlučivanja za odabir tog poslodavca
PR članak na portalu Preduzetnica.me:
  • PR članak treba da bude po ugledu na ostale tekstove.
  • PR članak će imati oznaku “sponzorisani tekst”.
  • PR članak treba da bude do 5.000 karaktera.
  • Tekst će biti plasiran na naslovnoj stranici portala u Glavnom slider-u gdje će se nalaziti 2 dana. Nakon toga će biti moguće pronaći ga u arhivi portala, u odgovarajućoj kategoriji.
  • U toku mjeseca je moguće poslati do 5 PR članaka.

Hvala što čitate naš portal.

S poštovanjem,

preduzetnicecg@gmail.com