Za rekonstrukciju puta Bioče-Mateševo-Kolašin 1,3 miliona eura

Piše: Objavljeno: 23/09/2022
featured image

Foto: MKI

Za rekonstrukciju puta Bioče-Mateševo-Kolašin, od petlje do naselja Mateševo Vlada će usmjeriti 1.300.000 eura neutrošenih sredstava iz kapitalnog budžeta.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila Informaciju o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2022. godinu, piše Pobjeda.me.

Tim povodom, Vlada je u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti donijela zaključke o preusmjeravanju 2.050.000 eura iz kapitalnog budžeta.

Osim za rekonstrukcijuputa Bioče-Mateševo-Kolašin, dio novca, odnosno 450.000 eura, biće upotrijebljeno za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju gradskih saobraćajnica – 450.000 eura.

Za uređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva Vlada će izdvojiti 300.000 eura.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Vijesti
Skip to content