PKCG: Organizacija učešća na sajmovima doprinos promociji i internacionalizaciji privrede

Piše: Objavljeno: 05/01/2023
featured image

Foto: PKCG

Promocija privrede i doprinos internacionalizaciji poslovanja naših kompanija predstavljaju redovne i veoma važne segmente rada Privredne komore.

,, Krovna poslovna asocijacija koja već 95 godina okuplja cjelokupnu crnogorsku privredu, predstavlja prvu i pravu adresu za uspostavljanje saradnje sa inostranim kompanijama, budućim partnerima na realizaciji zajedničkih poslovnih poduhvata i osvajanju novih tržišta”, navodi se u saopštenju PKCG.

Na toj misiji, a u cilju ostvarivanja što veće sinergije, Komora sarađuje sa Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom ekonomskog razvoja, Agencijom za investicije Crne Gore i drugim organima državne uprave i lokalnim samoupravama.

I u 2022. godini, Privredna komora Crne Gore promovisala je potencijale naše privrede kako na domaćem, tako i na inostranim tržištima, organizujući poslovne forume, učešće na sajmovima kao i sastanke sa diplomatskim predstavnicima najrazvijenijih država Evrope i svijeta.
Sajmovi predstavljaju pravu priliku kompanijama da uspostave nove poslovne kontakte, povećaju obim spoljnotrgovinske razmjene, otvore nova tržišta i sagledaju konkurenciju.

Tokom godine, organizovano je učešće više od 300 crnogorskih kompanija na 12 sajmova i 10 poslovnih foruma. Izdvajamo tradicionalno vrlo uspješan nastup na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, gdje su, među proizvodima 1100 izlagača iz cijelog svijeta, meso, sirevi, vina, rakije i med iz naše zemlje nagrađeni vrijednim priznanjima. Takođe, uspješne nastupe privrednika bilježili smo, među ostalima, i na sajamskim manifestacijama u Mostaru, Atini, Tirani i Kosovu.

Za vrijeme svih ovih važnih regionalnih događaja, predstavnici crnogorskih kompanija uspostavljali su kontakte sa izlagačima, potencijalnim partnerima i kroz bilateralne razgovore razmotrili mogućnosti za saradnju na konkretnim poslovima.

I tokom 2023. godine, jedna od aktivnosti, koja značajno doprinosi intenzivnijem uključivanju crnogorske privrede u međunarodne ekonomske tokove i poboljšanju privredne saradnje, biće organizacija učešća crnogorskih privrednih subjekata na sajmovima i poslovnim forumima.  Tako će u aprilu, Privredna komora organizovati učešće na međunarodnim sajmovima privrede u Mostaru i građevinarstva u Beogradu. Takođe, predstavnici sektora poljoprivrede i prehrambene industrije imaće priliku da se u maju predstave na međunarodnom sajmu u Novom Sadu te u avgustu u slovenačkoj Gornjoj Radgoni. Planirano je i učešće crnogorskih privrednika na sajmovima u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Italiji i Albaniji, ali i posjete manifestacijama u Njemačkoj, Španiji, Portugaliji, Grčkoj i drugim državama.

,, Širi pregled Kalendara sajmova biće dostupan na veb sajtu Privredne komore, čime će se obezbijediti potpuna informisanost crnogorskih kompanija o mogućnosti korišćenja ovih manifestacija kao podsticaja konkurentnosti i internacionalizaciji crnogorske ekonomije”, zaključuju u saopštenju.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content