Organizacije OSI u neravnopravnom položaju

Piše: Objavljeno: 26/01/2023
featured image

Foto: PR Centar

 Državni organi izbjegavaju obaveze prema osoboma s invaliditetom (OSI), uključujući temu reprezentativnosti organizacija OSI koje se nalaze u neravnopravnom položaju posebno kada je u pitanju njihov finansijski opstanak, ocijenjeno je na Forumu o pravima OSI Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG).

Izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić kazala je da državni organi izbjegavaju obaveze prema osoboma s invaliditetom, uključujući temu reprezentativnosti organizacija, koja je definisana Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom.

„Postoje jasne smjernice šta sve države treba da urade kako bi zakonski definisale reprezentativnost organizacija OSI i tako napravile razliku između njih i organizacija civilnog društva“, rekla je Vujačić.

Prema njenim riječima, UMHCG godinama govori o reprezentativnosti, ali bez „suštinskog razumijevanja za značaj ove teme“.

„U Crnoj Gori se vjerujr da mi tražimo povlašćen položaj za OSI, ali samo zato što ljudi nemaju dovoljno informacija i znanja, zašto su organizacije OSI u neravnopravnom položaju posebno kada je u pitanju njihov finansijski opstanak“, istakla je Vujačić.

Kako je dodala, organizacije za OSI često nemaju izjednačene kapacitete sa drugim organizacijima i ne mogu biti konkurentne, posebno ne u društvu gdje se projektno finansiraju, piše PR Centar.

Zakon o NVO definiše obavezu države da finansira njihove projekte i programe. Međutim, Crna Gora nije to shvatila kao važno pitanje da bi pružala suštinsku podršku radu NVO“, napomenula je Vujačić.

Prema njenim riječima, 41. Vlada Crne Gore je izabrala Savjet za brigu OSI u kojem je bio imenovan predstavnik NVO sektora „koji se makar javno ne deklariše kao OSI, nije iz organizacije OSI, niti je ta organizacija imala dovoljno islustva, kao ni on“.

„To tijelo nije profunkcionisalo i mislim da nije ni šteta. Zahtjevi mojih kolega, koji su bili izabrani u Savjetu, su bili da ne žele da učestvuju u njegovom radu dok Vlada na drugačiji način ne primijeni Konvenciju“, kazala je Vujačić.

Ona je podsjetila da je 42. Vlada bila objavila listu kandidata u kojoj su bili ispoštovani svi predlozi, ali tijelo opet nije uspostavljeno.

„Mi ga i dalje nemamo, iako stalno slušamo kritike od međunarodnih organizacija i Evropske komisije“, rekla je Vujačić.

Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević rekla je da je NVO sektor u Crnoj Gori odavno preuzeo ključnu ulogu u zaštiti prava marginalizovanih grupa.

„Ali, i što je sigurno razlog za zabrinutost jeste da ta praznina, u smislu izostanka i rada nadležnih instutucija, ostaje konstanta i danas“, ocijenila je Uljarević.

Svi su, kako je istakla, svjesni toga da puno ostvarenje prava OSI zavisi od stavova koje građani imaju prema njima.

„Naglasila bih i da je zapošljavanje ključno u postizanju samostalnosti OSI i samostalnog života, čemu je preduslov finansijska nezavisnost“, kazala je Uljarević.

Poručuje da svi treba budu svijesni da je neophodno uložiti puno napora u zagovaranju dobrih rješenja kod nadležnih institucija.

„To je iscrpljujuće i mukotrpno, ali opet vrijedi ako se na taj način može unaprijediti život makar jedne osobe. U tom procesu treba da budemo udruženi kao civilni sektor jer mnogo više možemo postići zajedno i ako pritisci na nadležne organe budu iz više tačaka“ zaključila je Uljarević.

Službenik za podršku razvoja politika i slobodu kretanja Evropske mreže za samostalni život Kamil Goungor rekao je da je činjenica da u Crnoj Gori postoje slični problemi kao i u drugim evropskim državama, kada su u pitanju prava OSI.

„Ono što svi treba da razumiju jeste da mi samo tražimo ljudska prava, a ne posebna prava. Mi tražimo prava koja pripadaju svima“, poručio je Goungor.

Kako je ocijenio, ovaj Forum ima značaj, ne samo  za Crnu Goru, nego za cjelokupni region.

„Drago mi je i da mogu da konstatujem da se u reginu ulaže puno truda i rada na zakonima koja regulišu prava OSI“, istakao je Goungor.

Kada je riječ o uključivanju organizacija OSI, on smatra da je neophodna uključenost svih kako bi došlo do nekih željenih promjena.

Forum se organizuje u sklopu programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES)NVO Centrom za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mrežom. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content