Od uvida do akcije: Ravnopravnost polova nakon Covida 19

Piše: Objavljeno: 07/09/2020
featured image

Uticaji kriza nikada nijesu rodno neutralni, a ni Covid 19 nije izuzetak.

Ova publikacija sumira podatke, istraživanje i rad Odjeljenja za ženske politike i programe UN-a o uticaju pandemije na žene i djevojke, uključujući   ekstremno siromaštvo, zapošljavanje, zdravlje, neplaćenu njegu i nasilje nad ženama i djevojkama.

Publikacija takođe u fokus stavlja oskudnost  podataka  o polu i poziva na veće ulaganje i utvrđivanje prioriteta podataka o rodnim efektima krize.

Izvještaj se oslanja na kratkom izvještaju o politikama generalnog sekretara UN-a o uticaju Covida 19 na žene, UN-ove ženske teme “Pod lupom roda, Covid 19 i ciljevi održivog razvoja”, tematske kratke izvještaje sa fokusom na Covid 19, kao i  na novi podaci iz brze rodne procjene UN-ovih žena.

Nove procjene ekstremnog siromaštva prema polu i starosti predstavljene u publikaciji rezultat su  zajedničkog rada UN-a i UNDP-a , u saradnji sa Frederikom S. Pardeom, iz  Centra za Međunarodne  Budućnosti, na Univerzitetu u Denveru.

Autori: Ginette Azcona, Antra Bhatt, Jessamyn Encarnacion, Juncal Plazaola-Castaño, Papa Seck, Silke Staab, i Laura Turquet.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content