Femicid za sada neće biti posebno krivično djelo

Piše: Objavljeno: 29/04/2024
featured image

Foto: Pobjeda

Pitanje uvođenja femicida kao posebnog krivičnog djela razmatrano je u okviru radne grupe za izmjene Krivičnog zakonika. Većinski stav te radne grupe je da u ovom trenutku ne treba uvoditi to krivično djelo kao posebno, jer se procesuiranje učinilaca garantuje i kroz krivična djela ubistvo i teško ubistvo – saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva pravde.

U Crnoj Gori se, u prosjeku, svakoga dana prijavi najmanje po jedno krivično djelo nasilje u porodici, a prema podacima Uprave policije, u posljednjih pet godina evidentirano je 13 osoba ženskog pola koje su lišene života od supružnika ili partnera, ali postoje i slučajevi u kojim je žena lišena života od osobe sa kojom nije u emotivnoj ili rodbinskoj vezi.

Direktorica Centra za zaštitu ženskih prava Maja Raičević kaže da je presuda za ubistvo Šejle Bakije, kojom je okrivljenom izrečena najveća kazna od 40 godina zatvora, važan pomak u pravcu snažnijeg odgovora pravosuđa na nasilje nad ženama i u porodici.

– Vjerujem da možemo očekivati još oštriju kaznenu politiku u ovoj oblasti, jer su izmjenama i dopunama Krivičnog zakona, kojima smo aktivno doprinijeli kroz učešće u radnoj grupi Ministarstva pravde, predviđene veće kazne, a proširen je i broj krivičnih djela koja spadaju u rodno zasnovano nasilje – istakla je Raičević za Pobjedu.

Iz Ministarstva pravde poručuju da je u ovom trenutku stav radne grupe da femicid ne treba uvoditi kao posebno krivično djelo. U odgovoru na pitanja našeg lista ukazali su i na to da je izmjenama Krivičnog zakonika iz decembra 2023. pooštrena kaznena politika kada je u pitanju krivično djelo nasilje u porodici.

– Pitanje uvođenja femicida kao posebnog krivičnog djela razmatrano je u okviru radne grupe koja je formirana za izmjene Krivičnog zakonika. Većinski stav radne grupe jeste da u ovom trenutku ne treba uvoditi to krivično djelo kao posebno, jer se procesuiranje učinilaca garantuje i kroz krivična djela ubistvo i teško ubistvo, a posebno jer je jedan od oblika teškog ubistva definisan sentencom „ko liši života člana svoje porodice ili porodične zajednice kojeg je prethodno zlostavljao“, te se na taj način inkriminiše i femicid, uzimajući u obzir široko definisanje u Krivičnom zakoniku ko su lica koja se imaju smatrati članom porodice ili porodične zajednice – navodi se u odgovoru iz Ministarstva pravde.

Dodaju da je femicid veoma ozbiljna tema koja zahtijeva pažljivo razmatranje različitih faktora, uključujući društvene, pravne i političke kontekste.

-Treba razmišljati i ubuduće jer uvođenje femicida kao posebnog krivičnog djela predstavlja izrazito važan korak ka ozbiljnom pristupu suočavanju sa problemom nasilja nad ženama. Oštrija zakonska regulativa može imati pozitivan uticaj na smanjenje femicida iz više razloga. Prepoznavanje femicida kao zasebnog krivičnog djela omogućava pravosudnim organima da preciznije definišu i obrađuju ove slučajeve, što će rezultirati pravednijim i adekvatnijim kaznama za učinioce – tvrde iz Ministarstva pravde.

Navode da je oštrija zakonska regulativa samo jedan dio rješenja i da je, pored toga, neophodno preduzeti i druge korake kako bi se stvorilo sigurnije okruženje za žene.

– Na prvom mjestu svakako su edukacija i podizanje svijesti o femicidu, to je temeljni korak. Jednako važna je i podrška žrtvama. Pružanje adekvatne podrške žrtvama nasilja, uključujući pristup sigurnim servisima, savjetovanje i pravnu pomoć, ključno je za njihov oporavak i sprečavanje ponovnog izlaganja riziku. Partnerstvo sa nevladinim organizacijama koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja je dragocjeno i može doprinijeti efikasnijem suočavanju s problemom femicide – istakli su iz Ministarstva pravde.

Iz Centra za zaštitu žena pozdravili su snažniji odgovor institucija na ovaj problem u posljednje dvije godine, koji se odražava na veći broj krivičnih predmeta, kojih je skoro dvostruko više nego 2021.

-Tako je 2023. izrečeno 77 zatvorskih kazni za nasilje u porodici, što i predstavlja porast u odnosu na 2021, kad ih je bilo 50. Od ukupno 189 izrečenih krivičnopravnih sankcija za nasilje u porodici u 2023. godini, polovinu čine kazne koje su izrečene za 95 okrivljenih. Kazne zatvora su izrečene u 44 odsto predmeta, uslovne osude u 27 odsto predmeta, a manji broj izrečenih kazni uključuje i novčane sankcije (četiri odsto) i kazne rada u javnom interesu (šest odsto) – kazala je Raičević.

Ukazano je i na važnost mehanizama zaštite žena žrtva nasilja.

– Kada je u pitanju zaštita žrtava, a imajući u vidu prirodu krivičnog djela nasilje u porodici, posebno su važne dvije mjere bezbjednosti – zabrana približavanja i udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje, koje su uvedene izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika iz jula 2013. godine. Cilj uvođenja ovih mjera je eliminisanje rizika od ponovnog nasilja zabranom pristupa žrtvi ili udaljenjem nasilnika iz stana. Tokom 2023. godine, sudovi su izrekli ukupno 42 mjere bezbjednosti, od kojih 13 mjera – zabrana približavanja. Sudovi, međutim, nijesu izrekli nijednu mjeru udaljenje iz stana, pa je potrebno više koristiti ove važne mehanizme za zaštitu žrtava nasilja – zaključila je Raičević.

Za pet godina ubijeno 13 žena

Prema podacima koje je Uprava policije dostavila Pobjedi, u toku 2019. godine na teritoriji Crne Gore registrovano je 281 krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici u kojima je bilo 340 oštećenih lica, od kojih 223 ženskog pola, a od kojih je 49 maloljetnica.

Uprava policije je 2019. podnijela 1.548 prekršajnih prijava zbog izvršenih 1.819 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Žrtve izvršenih prekršaja su 1.843 lica, od kojih je 1.141 ženskog pola, a 143 su maloljetnice.

U toku 2020. godine na teritoriji naše države registrovano je 265 krivičnih djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici u kojima je 300 lica bilo žrtva nasilja, od kojih 217 ženskog pola, od čega 34 maloljetnice.

Tokom te godine policija je podnijela 1.474 prekršajne prijave zbog izvršenih 1.505 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Žrtve izvršenih prekršaja su 1.772 lica, od kojih je 1.066 ženskog pola, a od čega 122 maloljetne osobe ženskog pola.

Tokom 2021. godine registrovana su 294 krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, u kojima su bile 373 žrtve, od kojih 283 ženskog pola, a od toga broja 28 maloljetnih lica ženskog pola. Tokom iste godine Uprava policije je podnijela 1.454 prekršajne prijave zbog izvršena 1.744 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Žrtve izvršenih prekršaja su 1.706 lica, od kojih je 945 ženskog pola, a od kojih je 79 maloljetnih lica ženskog pola.

Kada govorimo o 2022. godini, u tom periodu registrovano je 441 krivično djelo o kojem je riječ, kao i 39 krivičnih djela koja se dovode u vezu sa nasiljem u porodici. Broj žrtava izvršenog krivičnog djela nasilje u porodici je 517 lica, od kojih je 380 ženskog pola, a od kojih je 41 maloljetno lice ženskog pola.

Kada je riječ o prekršajima u ovoj oblasti, Uprava policije je 2022. podnijela 1.600 prekršajnih prijava zbog izvršenih 2.312 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Žrtve izvršenih prekršaja su 1.913 lica, od kojih je 1.162 ženskog pola, a od čega 76 maloljetnice.

U toku 2023. godine na teritoriji Crne Gore registrovana su 422 krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i 46 krivičnih djela koja se dovode u vezu sa nasiljem u porodici. Žrtve izvršenih krivičnih djela nasilja u porodici su 520 lica, od kojih je 366 ženskog pola, od čega 37 maloljetnice.

Tokom prošle godine policija je podnijela 1.534 prekršajne prijave zbog izvršenih 2.077 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Žrtve izvršenih prekršaja su 1.881 lice, od kojih su 1.092 ženskog pola, a od čega 100 maloljetnica.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content