Nezaposlenih u prošloj godini bilo 43,2 hiljade

Piše: Objavljeno: 29/03/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pexels

U Crnoj Gori je u prošloj godini, prema podacima Monstata, bilo 294,4 hiljade aktivnih stanovnika, od kojih je 251,2 hiljade ili 85,3 odsto zaposlenih.

Od ukupnog broja aktivnih stanovnika, 43,2 hiljade ili 14,7 odsto je nezaposlenih.

Broj zaposlenih je u odnosu na 2021. godinu povećan je 18,2 odsto, a nezaposlenih 2,4 odsto.

Prema podacima Monstatove ankete o radnoj snazi, iz četiri sprovedena kvartalna istraživanja tokom prošle godine, stanovništvo van radne snage čini 203,7 hiljada osoba.

„Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u prošloj godini, stopa aktivnosti je 59,1 odsto, zaposlenosti 50,4 odsto, nezaposlenosti 14,7 odsto, a stopa stanovništva van radne snage 40,9 odsto“, navodi se u saopštenju.

Od ukupno aktivnog stanovništva, 161,5 hiljada ili 54,9 odsto čine muškarci, a 132,8 hiljada ili 45,1 odsto žene.

Od ukupnog broja zaposlenih, 135,3 hiljade ili 53,9 odsto čine muškarci, a 115,8 hiljada ili 46,1 odsto žene. Od ukupnog broja nezaposlenih 26,2 hiljade ili 60,6 odsto su muškarci, a 17 hiljada ili 39,4 odsto su žene.

Anketirano je ukupno 7,7 hiljada domaćinstava.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva, njih 20,05 hiljada, a za 17,49 hiljada osoba od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content