Glavni grad nastavlja da pruža podršku podstanarima

Piše: Objavljeno: 12/01/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pexels

Glavni grad će danas raspisati javni poziv za naknadu dijela troškova zakupnine, u cilju subvencionisanja građana Podgorice koji se nalaze u podstanarskom statusu.

Za pomenuti program su Odlukom o budžetu Glavnog grada za ovu godinu opredijeljena sredstva u iznosu od 200 hiljada eura.

“Pravo na subvenciju imaju podstanari sa prebivalištem u Podgorici, a subvencioniranje se odobrava na period od 12 mjeseci, nakon čega se konkurs obnavlja”, navodi se u saopštenju.

Obrazac za prijavu biće dostupan na web stranici Glavnog grada i/ili u prostorijama Sekretarijata za socijalno staranje, a uz ispravno popunjeni obrazac biće potrebno dostaviti i kopiju lične karte.

“Komisija će, na osnovu dobijenih podataka, utvrditi rang listu, a nakon sprovedene procedure, pristupiće se potpisivanju Ugovora o naknadi dijela troškova zakupnine, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze zakupca i Glavnog grada”, dodali su iz Glavnog grada.

Rok za prijavu na konkurs je 30 dana od objavljivanja u štampanom mediju, a dokumentacija se predaje u šalterskoj sali na Trgu nezavisnosti (zgrada Skupštine Glavnog grada).

Više informacija biće dostupno u javnom pozivu.

Glavni grad je prošle godine finansijski podržao preko 150 porodica koje se nalaze u podstanarskom statusu, imajući u vidu složenu socio-ekonomsku situaciju, te činjenicu da veliki broj građana nema riješeno stambeno pitanje.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content