Dva nova zakonska rješenja za razvoj sektora ribarstva

Piše: Objavljeno: 18/12/2022
featured image

Foto: Ilustracija, pexels

Vlada je u skupštinsku proceduru predala dva predloga zakona, koji bi trebalo da doprinesu razvoju sektora ribarstva i stvore bolje uslove za formiranje udruženja proizvođača i dodjelu sredstava podsticaja korisnicima.

U skupštinsku proceduru Vlada je predala Predlog zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi, kao i Predlog zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi.

Donošenje Zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi, kako se navodi u obrazloženju predloženog akta, neophodno je radi usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), prenosi rtcg.me.

Zakonima se daju osnove za uspostavljanje organizovanog tržišta kroz mehanizme organizacije tržišta i definisanja jasnih pravila u pogledu informisanja potrošača. Definiše se i nadležno tijelo, uslovi i načini za izvoz proizvoda ribarstva u države EU.

“Predložena zakonska rješenja doprinijeće razvoju sektora ribarstva i stvoriće bolje uslove za formiranje udruženja proizvođača”, navodi se u obrazloženju.

Sve navedeno je, kako su objasnili, u cilju postizanja veće konkurentnosti u sektoru ribarstva i akvakulture.

Kada je riječ o Predlogu zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi, tim aktom se, kako je objašnjeno, unapređuje sektor ribarstva, promovisanje konkurentnog, ekološki i resursno održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, podsticanja sprovođenja mjera zajedničke ribarske politike, kao i promovisanja ravnomjernog teritorijalnog razvoja područja gdje se obavljaju ribolov i akvakultura.

“Zakon definiše i državnu pomoć koja se bazira na podršci iz nacionalnog i budžeta lokalnih samouprava i definiše način i uslove dodjele i vođenje evidencije”, dodaje se u obrazloženju.

Donošenje ova dva zakona proisteklo je i iz potrebe usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU, a posebno imajući u vidu da u Crnoj Gori trenutno ne postoji jedinstveno zakonsko rješenje kojim je regulisana organizacija tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture i dodjela sredstava podsticaja u sektoru ribarstva.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content