CEDIS: Ušteda šest miliona, rekordni broj gubitaka na mreži

Piše: Objavljeno: 18/01/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pexels

CEDIS je prethodnu godinu zaključio sa nivoom gubitaka na mreži od 11,62 odsto, što je za 0,77 procentnih poena niže u odnosu na 2021. godinu i ujedno predstavlja najniži godišnji nivo gubitaka ikad izmjeren u elektrodistributivnom sistemu Crne Gore, saopšteno je iz te kompanije.

“Kontinuitet smanjenja gubitaka nastavljen je i u decembru, tokom kojeg je takođe zabilježen rekordno nizak nivo od 13,03 odsto, što je za čak 1,36 procentnih poena manje u odnosu na isti period prethodne godine”, navodi se u saopštenju.

Suzbijanjem gubitaka na mreži umanjena je i ukupna količina električne energije koja je potrebna za pokrivanje gubitaka i to za 22.286 MWh u odnosu na 2021. godinu, čija vrijednost na referentnoj HUPX berzi za navedeni period iznosi oko šest miliona eura, piše rtcg.me.

“Dosljednim korišćenjem postojećih softverskih sistema Bilinga i sistema za daljinsko očitavanje i kontrolu (AMM) vrši se detaljna analiza i logička kontrola tokova snaga, gubitaka po traforeonima i prikupljenih podataka sa mjernih mjesta, na osnovu kojih ciljano šaljemo ekipe u organizovane kontrole”, navodi se u saopštenju.

Preduzete aktivnosti daju izuzetne rezultate, kažu iz CEDIS-a tako je ušteda u odnosu na 2021. godinu šest miliona eura, dok je u odnosu na 2020. godinu ostvarena ušteda od 37.779 MWh, čija je vrijednost oko 10 miliona na referentnoj HUPX berzi.

“ Dakle, uparivanjem postojećih naprednih sistema i kontinuiranih akcija na terenu formiran je mehanizam koji će nesumnjivo doprinijeti daljem smanjenju gubitaka, odnosno pronalaženju i onemogućavamju neovlašćenog korišćenja električne energije”, istakao je Vaso Zeković, rukovodilac Sektora za mjerenje.

Procenat gubitaka za 2022. godinu od 11,62 odsto ostvaren je i pored povećanja potrošnje električne energije od četiri odsto u odnosu na prethodnu godinu. Radi preciznijeg sagledavanja postignutih rezultata potrebno je naglasiti da bi u odsustvu aktivnosti na suzbijanju neovlašćene potrošnje na mreži, povećanje preuzete energije pratila stagnacija ili povećanje gubitaka, dok je dosljednim sprovođenjem aktivnosti postignuto suprotno kretanje.

CEDIS će i u narednom periodu podjednako energično koristiti sve raspoložive resurse za što efikasnije suzbijanje neovlašćene potrošnje električne energije.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content