ZZZCG: Na šest projekata angažovaće 1.700 nezaposlenih

Piše: Objavljeno: 08/10/2021
featured image

Kroz šest programa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore „Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad“, „Aktivacija žena“, „Osposobljavanje za samostalan rad“, „Osposobljavanje za rad kod poslodavca“, „Obrazovanje i osposobljavanje odraslih u 2021. godini“ kao i  „Program grantova za samozapošljavanje“ biće angažovano ukupno 1.775 nezaposlenih sa evidencije – najavio je pomoćnik direktora Zavoda u Sektoru za mjere aktivne politike zapošljavanja, mr Dragan Marović.

-U izuzetno izazovnoj godini usljed visokog rizika od obolijevanja novim virusom Korona, a imajući u vidu relativno slabe privredne aktivnosti i kasno usvojeni budžet, kao i značajniji priliv nezaposlenih lica na evidenciju nezaposlenih, Zavod za zapošljavanje je ipak uspio da, u skladu sa Programom rada, kreira i pripremi programe i mjere Aktivne politike zapošljavanja kroz koje će više od 1.600 nezaposlenih lica sa naše evidencije pronaći svoj angažman. Naime, na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore odabrano je 110 izvođača odnosno korisnika sredstava za realizaciju programa „Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad“, kod kojih će biti angažovano 580 lica sa naše evidencije. Za realizaciju ovog programa, Zavod je opredijelio 815.000,00 €, uz mjesečno učešće u finansiranju od 409,90 €, po učesniku programa. Ovaj program je namijenjen posebno osjetljivoj grupi nezaposlenih: licima bez školske spreme ili sa završenom osnovnom školom, nezaposlenim ženama kao i licima koja su na evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci. Ugovori sa izvođačima programa biće potpisani u toku sljedeće sedmice nakon čega će početi i njegova realizacija – saopštio je Marović.

U Zavodu su analizirali i strukturu novoprijavljanih lica na evidenciju nezaposlenih. Po riječima pomoćnika Marovića najveći broj novoprijavljenih bile su žene sa djecom predškolskog uzrasta, koje su bile i najpogođenije krizom Covid – 19.

-Na osnovu toga, Zavod je uz svesrdnu pomoć Međunarodne organizacije rada, krenuo u realizaciju Pilot projekta „Aktivacija žena“, koji je podržao Globalni fond za održivi razvoj UN. Projekat će biti realizovan za 45 žena u Podgorici i Bijelom Polju, uz dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 112.000,00 $ kao i za 30 žena u Nikšiću i Beranama, uz dodjelu bespovratnih sredstava od 38.000,00 $ – precizirao je on i naglasio da je cilj ovog projekta ženama da pristupe tržištu rada, uzimajući u obzir specifične barijere sa kojima se suočavaju,  i na taj način ublaže negativne uticaje krize Covid – 19 na njihov život.

-Još jednom pozivam poslodavce da uzmu učešće u ovom projektu. Učesnice projekta su žene od 25 do 34 godine života, sa djecom predškolskog uzrasta, prijavljene u evidenciju Zavoda od 15.03.2020. godine kao lica koja su izgubila posao ili su se nakon tog datuma prijavila u evidenciju o nezaposlenim licima. Ovaj projekat, pored ostalih aktivnosti, podrazumijeva realizaciju obuke na radnom mjestu kod poslodavaca iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju na teritorijama Podgorice, Bijelog Polja, Berana i Nikšića i redovno izmiruju zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Poslodavci za nezaposlene žene sprovode obuku na radnom mjestu, u trajanju od tri, odnosno šest mjeseci, primjereno profilu učesnice programa.

Sa učesnicama, za koje realizuju obuku u trajanju od tri mjeseca, poslodavci zaključuju ugovore o radu u trajanju od šest, a sa učesnicama, za koje realizuju obuku u trajanju od šest mjeseci, zaključuju ugovore o radu u trajanju od 12 mjeseci. Finansijsko učešće Zavoda u realizaciji obuke na radnom mjestu koja se izvodi u trajanju od tri mjeseca iznosi 765,00 €, a u obuci u trajanju od šest mjeseci 1.530,00 €, po učesnici– pojasnio je Dragan Marović.

Takođe, Zavod realizuje i dva programa „Osposobljavanje za samostalan rad“ i „Osposobljavanje za rad kod poslodavca“ za izvođače koji su voljni nezaposlenima sa evidencije omoguće učenje i usavršavanje kroz rad.

-Kroz ta dva programa, na period od šest mjeseci, biće angažovano 560 nezaposlenih lica (280 po programu). Prvi program je namijenjen nezaposlenima kojima je nedostatak praktičnih znanja i vještina identifikovan kao prepreka u zapošljavanju. Drugi se odnosi na nezaposlene sa stečenim srednjim obrazovanjem, bez radnog iskustva u nivou obrazovanja. Za finansiranje programa osposobljavanja, opredijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.380.000,00 €, odnosno 690.000,00 €, po programu. Mjesečno učešće Zavoda u finansiranju programa osposobljavanja je 409,90 €, po učesniku programa – kazao je pomoćnik direktora ZZZ.

-Nedavno je Upravni odbor usvojio i Program „Obrazovanja i osposobljavanja odraslih u 2021. godini“ i u toku su aktivnosti na planu pripreme javnog poziva za izbor organizatora obrazovanja koji će realizovati javno važeće programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih, za najmanje 400 nezaposlenih lica koja ne posjeduju znanja i vještine tražene na tržištu rada.Za finansiranje ovih programa, koji će nezaposlenim licima omogućiti sticanje prve kvalifikacije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, kao i sticanje ključnih vještina, opredijeljeno je 200.000,00 €. Planirana je realizacija 25 programa obrazovanja i osposobljavanja i to za sticanje stručnih kvalifikacija, kao što su: računovodstveni tehničar, rukovaoc građevinskim mašinama – bager i utovarivač, recepcioner, zaštitar, kuvar, konobar, kozmetičar, frizer kao i za sticanje ključnih vještina i to: program obrazovanja za učenje engleskog i njemačkog jezika, učenje rada na računaru i programi obuke vozača motornih vozila „B“, „C“, „D“ i „E“ kategorije. Nezaposlena lica koja pohađaju programe obrazovanja i osposobljavanja mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć. Nezaposlena lica mogu ostvariti pravo na naknadu troškova prevoza – ali samo ona lica koja programe pohađaju van mjesta prebivališta, odnosno boravka. Visina novčane pomoći je do 15 % prosječne zarade ostvarene u CG u prethodnoj godini – do 117,45 €, a visina troškova prevoza u visini troškova javnog prevoza u drumskom i željezničkom saobraćaju. Za ostvarivanje ovih prava opredijeljeno je približno 150.000,00 € – zaključio je Dragan Marović i još jednom pozvao sva nezaposlena lica, koja su zainteresovana za učešće u ovim programima, da se jave svojim savjetnicima u lokalnim biroima, kako bi dobili dodatne informacije i bili pripremljeni za uključivanje u programe.

Takođe, kroz „Program grantova za samozapošljavanje“ još 160 nezaposlenih osoba dobiće priliku da pokrene svoj biznis, uz pomoć bespovratnih sredstava iz fondova EU, od tri do 7.5 hiljada eura. Sa budućim korisnicima bespovratnih sredstava iz fondova EU ugovori će biti potpisani 29. oktobra 2021. godine. Posredstvom ovog programa, u Crnoj Gori za manje od dvije godine osnovano više od 470 novih preduzeća. “

Program grantova za samozapošljavanje”, vrijedan 3.5 miliona eura, je primjer predanog rada i kvalitetne saradnje Crne Gore, Evropske komisije i Delegacije EU u Crnoj Gori a osmišljen je kako bi se prevazišao jaz sa kojim su suočena lica bez dovoljno finansijskih resursa i nedostatka znanja iz oblasti preduzetništva.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content