ZZZCG: Finansiraće programe za 600 osoba sa evidencije

Piše: Objavljeno: 10/05/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) donio je dvije odluke o finansiranju programa za 600 osoba sa evidencije, u ukupnom iznosu preko dva miliona eura.

Kako je saopšteno, odbor je donio odluke o finansiranju programa aktivne politike zapošljavanja po konkursima objavljenim 8. marta.

Za realizaciju ovih programa, u kojima će biti angažovano 600 osoba sa evidencije nezaposlenih, biće uloženo ukupno 2,05 miliona eura.

Dodaju da je za realizaciju programa Osposobljavanje za rad kod poslodavca, kojeg Zavod finansira u iznosu od 1,02 miliona eura, izabrano je ukupno 77 korisnika sredstava.

U ovim programima će biti angažovano ukupno 300 nezaposlenih. Zavod će podržati realizaciju programa osposobljavanja za rad kod poslodavca, u trajanju od šest mjeseci.

“Programi će biti realizovani u cilju povećanja zapošljivosti i zaposlenosti nezaposlenih osoba, koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Polaznici će sticati znanja i vještine koje su usklađene sa zahtjevima određenih radnih mjesta u stečenom nivou obrazovanja”, navodi se u saopštenju.

Zavod će finansirati i program Osposobljavanje za samostalan rad, takođe u iznosu od 1,02 miliona eura.

Izborom korisnika sredstava, odnosno izvođača programa, biće omogućeno zapošljavanje 300 osoba sa evidencije Zavoda koje će, uz podršku mentora u trajanju od šest mjeseci, steći radno iskustvo i unaprijediti znanja, vještine, lične, socijalne i metodološke kompetencije potrebne za samostalno obavljanje poslova u stečenom nivou obrazovanja.

Ističu da je za realizaciju pojedinačnih programa izabrano 99 korisnika sredstava.

“Tokom realizacije programa, poslodavci izvođači programa će obezbijediti potrebnu radnu snagu u trajanju koje nije kraće od perioda trajanja radnog odnosa iskazanog u zahtjevu za realizaciju programa”, zaključuju u saopštenju.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content