Život djece i mladih sa smetnjama u razvoju može i mora biti bolji

Piše: Objavljeno: 13/11/2021
featured image

Život djece i mladih sa smetnjama u razvoju može i mora biti bolji, a svi mi koji smo uključeni u sistem njihove podrške i zaštite moramo snažnije i bolje sarađivati kako bismo im omogućili priliku da ostvare svoj puni potencijal, kazao je povodom obilježavanja osam godina rada JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje, direktor te ustanove Božidar P. Drecun.

Drecun s ponosom ističe da su tokom prethodnih osam godina u Dnevnom centru Cetinje svakodnevno unapređivali nivo usluga i profesionalni rad sa korisnicima, piše gradski.me.

“Obilježavanje godinšnjice rada je prilika da se osvrnemo na prethodni period i sagledamo rezultate koje smo postigli, a koji su mjerljivi i vidljivi i mislim da tu možemo biti primjer i nekim razvijenijim opštinama u Crnoj Gori ,” istakao je Drecun.

U prethodne dvije godine Dnevni Centar Cetinje je u saradnji sa Opštinom, ali i kroz partnerske projekte sa Evropskom unijom otvorio Montesori kabinet, kao i kabinet za asistivnu tehnologiju. 

“ Raduje me kad čujem od roditelja i stručnih saradnika da djeca pozitivno reaguju na implementaciju novih servisa i da uočavaju napredak. To je veliki uspjeh koji nas ohrabruje da strpljivo i sistemski nastavimo da stvaramo uslove u kojima će djeca i mladi sa smetnjama u razvoju moći da ostvare svoj puni potencijal,” kazao je Drecun. 

On naglašava da je Dnevni centar za prethodnih osam godina  uspio da napravi određene pomake u društvu i da korisnici budu socijalizovani u lokalnu zajednicu.

“Kroz brojne aktivnosti i kampanje koje je tim Dnevnog centra pokretao u saradnji sa roditeljima naših korisnika, volonterima Crvenog krsta kao i brojnim partnerima podižemo svijest naših sugrađanki i sugrađana o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju kako bismo svi zajedno stvarali inkluzivnije društvo,” kazao je Drecun. 

On poručuje i da je obaveza države da prepozna i osnaži rad dnevnih centara kao podrške obrazovanju onih kategorija djece koja se trenutno suočavaju s marginalizacijom i isključenošću. 

“Dnevni centri imaju potencijal da postanu posrednički centri za multidisciplinarnu rehabilitaciju i „laboratorije“ integrisanih pristupa za svu djecu sa smetnjama u razvoju,” kazao je Drecun.  

Dnevni centar Cetinje otvoren je 2013. godine i smješten u naselju Bajice na Cetinju. Na prostoru od 580 m2 , kroz funkcionisanje dva objekta, dvorišnog dijela, koristeći bogat asortiman opreme, rekvizita i mobilijara za rad, članovi stručnog tima sprovode programske aktivnosti, koje kroz širok dijapazon usluga dnevnog boravka obezbjedjuju: ishranu, prevoz, psihosocijalnu podršku, elementarni vaspitno-obrazovni rad senzornu integraciju, kulturno-zabavne, rekreativne i radno-okupacione aktivnosti.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content