Ženski klub organizovao Donatorsko veče za podršku djeci sa smetnjama u razvoju

Piše: Objavljeno: 07/06/2024
featured image

Foto: Skupština CG

Ženski klub Skupštine Crne Gore u saradnji sa Međunarodnim klubom žena u Crnoj Gori i UNICEF-om organizovao je Donatorsko veče za podršku djeci sa smetnjama u razvoju.

Humanitarni događaj, dio je šire inicijative koju je pokrenuo UNICEF, a realizovan je i u partnerstvu sa privatnim sektorom u cilju prikupljanja neophodnih sredstava za nabavku opreme i didaktičkog materijala koji nedostaju dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju širom Crne Gore i Centru za rani razvoj.

Zahvalivši donatorima, potpredsjednica Skupštine Crne Gore i kopredsjednica Ženskog kluba Skupštine Zdenka Popović pozvala je sve građane Crne Gore da „zajedno stvaramo mogućnosti za djecu sa smetnjama u razvoju da dostojanstveno razviju svoj puni potencijal“. Ona je kazala da je najbolje okruženje za odgoj djece brižna porodica i naglasila da sve porodice kojima je potrebna pomoć u podizanju djece treba da je dobiju.

„Smještanje djece u institucije treba da bude krajnja mjera koja se primjenjuje na najkraći mogući period. U tom smislu od velikog značaja su dnevni centri, jer omogućavaju djeci sa smetnjama u razvoju da rastu u biološkoj porodici i da istovremeno dobijaju kvalitetne usluge u skladu sa međunarodnim standardima“, kazala je potpredsjednica Skupštine.

Popović je ocijenila da Crna Gora ima priliku da bude lider u regionu u odnosu na druge zemlje u procesu deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju, ali i podsjetila da svaka opština u Crnoj Gori nema dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju.

„Svjedoci smo da mnoga djeca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice traže razne usluge van Crne Gore, jer su im ovdje i dalje nedostupne. Obezbijedimo ih što prije u okviru svake lokalne zajednice i podržimo zdravstvene radnike, specijaliste za ranu intervenciju, patronažno osoblje, vaspitače, učitelje, nastavnike, socijalne radnike i druge stručnjake da od ranog djetinjstva rade sa svim porodicama s djecom sa smetnjama u razvoju širom Crne Gore. To je naša moralna obaveza kao društva. Ujedinimo se i gradimo zajedno pravedno društvo jednakih mogućnosti za svako dijete u Crnoj Gori“, kazala je potpredsjednica Skupštine.

Napominjući da svaka napredna zajednica mora da istovremeno prepozna izazove i angažuje sve svoje mogućnosti za opšti napredak, kopredsjednica Ženskog kluba Simonida Kordić je istakla da je neophodno prepoznati potrebe djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica „i primijeniti adekvatne mjere kako bi se izbjegla izolacija i getoizacija tih ljudi i kako bi oni na advekatan način bili uključeni u opštu društvenu dinamiku“. 

„Da ne bismo stvari rješavali s kraja, potrebno je najpre ustanoviti koliko ima djece ometene u razvoju u Crnoj Gori. Stvaranjem valjane baze podataka steći će se uvid u realne potrebe djece i njihovih porodica i biće moguće formulisati jasne i efikasne mjere koje država može da preduzme“, kazala je Kordić.

Ona je ukazala na činjenicu da u ovom trenutku sve opštine u Crnoj Gori nemaju dnevne centre za boravak djece sa razvojnim smetnjama. Kako je navela, kroz rad dnevnih centara stvaraju se uslovi za socijalizaciju, angažovanje i unapređenje sposobnosti djece, dok se istovremeno eliminiše njihova trajna institucionalizacija.

„Kada govorimo o ovom pitanju moramo ga posmatrati integralno sa svim njegovim specifičnostima i samo tada možemo očekivati da ćemo naći prava rješenje i primijeniti adekvatne mjere. Država mora da brine za svakog svog građanina. Država mora da otvori vrata svakom potencijalu da zablista u društvu“, zaključila je Kordić.

Ističući da su dnevni centri značajan resurs, posebno kada se govori o poboljšanju kvaliteta života lica sa smetnjama u razvoju, kopredsjednica Ženskog kluba Kenana Strujić-Harbić je uz konstataciju da su centri kadrovski i prostorno standardizovani, navela da je ove ustanove neophodno dodatno učiniti inkluzivnijim i komplementarnijim s ostalim uslugama iz drugih sistema.

„Dnevni centri nisu povezani i usklađeni sa drugim sektorima, posebno što se tiče podrške inkluzivnom obrazovanju. Takođe, nema terenskog rada i podrške porodicama, što bi trebalo da bude prioritet”, kazala je Strujić-Harbić.

Ona je poručila da će se Ženski klub zalagati za što kvalitetnija zakonska rješenja, i da dnevni centri budu prepoznati u sistemu i finansirani iz oblasti socijalne i dječje zaštite, Ministarstva zdravlja i Ministarsva prosvjete za usluge koje pružaju.

Kopredsjednica Ženskog kluba Drita Lola je kazala da je Donatorsko veče primjer dobro koordinisane međusektorske saradnje i posvećenog rada tima ljudi, kao i primjer i poruka crnogorskog društva, da obraća pažnju na potrebe najranjivijih i da je uvijek spremno da se zalaže za njihova prava.

„Vjerujem da ovakve aktivnosti predstavljaju najbolji način za podizanje svijesti o problemima i potrebama našeg društva, stoga očekujem da će donacija podstaći unapređenje rada i kvaliteta usluga u dnevnim centrima, te ukazati na potrebu da se djeci i mladima sa teškoćama u razvoju osigura neophodna i kontinuirana podrška, kao i puna i prava integracija” kazala je kopredsjednica Llolla.

Ona je poručila da će Ženski klub nastaviti da bude otvoren za saradnju na sličnim i drugim konkretnim inicijativama, sa ciljem da nijedno dijete ili mlada osoba sa teškoćama u razvoju, kao ni njihovi roditelji ili staratelji, ne budu ostavljeni po strani.

Predsjednica Međunarodnog kluba žena Crne Gore (IWCM) Bilge Kalkavan je kazala da joj je čast što imaju priliku da pruže doprinos inicijativi prikupljanja sredstava kojom će se pružiti podrška za više od 700 djece sa smetnjama u razvoju kako bi uživali prava na obrazovanje, zdravstvene usluge i socijalnu i dječju zaštitu. Kako je navela, donacije privatnog sektora i međunarodne zajednice su uvijek dobrodošle, ali one nijesu dovoljne da pruže garanciju održivim uslugama za djecu sa smetnjama u razvoju.

„Zbog toga pozivam sve zainteresovane strane, uključujući Vladu Crne Gore, da osiguraju da djeca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice imaju pristup svim uslugama i podršci koja im je potrebna, kao i da izdvoje odgovarajuća sredstva za razvoj i praktično sprovođenje politika koje uključuju smetnje“, kazala je Kalkavan.

Biljana Orlandić,  majka djevojčice koja koristi usluge JU Centra za dnevni boravak djece je istakla  da je suštinski važno da sve opštine u Crnoj Gori imaju dnevne centre kako bi djeca sa smetnjama i poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji mogli dobiti neophodnu podršku. Ona je navodeći da se roditelji djece sa smetnjama u razvoju susrijeću sa puno izazova i teškoća, a nerijetko nailaze i na mnogobrojne društvene predrasude, poručila da je izuzeno važno da na tom putu roditelji imaju kontinuiranu stručnu podršku, koju dobijaju upravo u okviru dnevnih centara.

„Boravak u dnevnim centrima i usluge koje tamo dobijaju bitno doprinose boljem kvalitetu života djece i mladih sa smetnjama u razvoju. U dnevnim centrima se akcenat stavlja na dobre strane djeteta i upravo se radi na njima da bi se osnažili i iskoristili potencijali koje dijete ima. Djetetu se otvaraju vrata mogućnosti, dijete postaje vidljivo za drušvo, za zajednicu, za državu”, kazala je Orlandić, poručujući da će večerašnji događaj sigurno doprinijeti boljim uslovima za rad i boravak djece i osoba sa smetnjama u razvoju u dnevnim centrima.


Ukupan iznos donacija, do sada je 167.495 eura.

Žiro račun za upate, 510-31511-82, ostaje otvoren narednih sedam radnih dana (primalac: Međunarodni klub žena; svrha uplate: donacija za dnevne centre za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i Centar za rani razvoj).

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content