Žene čine petinu sagovornika u medijima

Piše: Objavljeno: 28/11/2022
featured image

Foto: UNDP/rtcg.me

Mediji su ogledalo društva i jedna od ključnih karika u odbrani demokratskih vrijednosti. Ipak, medijski sadržaji pokazuju da još nije dovoljno razvijena svijest crnogorskog društva o važnosti podsticanja rodne ravnopravnosti kao osnovnog ljudskog prava, poručeno je na panelu “Rodno ogledalo medija“, koji je, kao prvi u nizu događaja tokom Nedjelje rodne ravnopravnosti, održan u Budvi.

Zbog važne uloge koju mediji imaju u informisanju javnosti i kreiranju javnog mnjenja, u fokusu prvog dana Nedjelje rodne ravnopravnosti je savezništvo sa medijima u zatvaranju rodnog jaza i borbi protiv sve zastupljenijeg govora mržnje, piše rtcg.me.

Oko 50 učesnika i učesnica panela – među kojima su zaposleni u medijima, predstavnici i predstavnice strukovnih novinarskih udruženja, institucija – razgovarali su o nalazima istraživanja o statusu i zastupljenosti žena u medijima i medijskim sadržajima.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, istakla je da uprkos pomacima, kako je rekla, Crnoj Gori predstoji dug put prema dostizanju rodne ravnopravnosti, koji će zahtijevati zajedničku akciju svih – pojedinaca, institucija i civilnog sektora, naročito imajući u vidu sve češće izlive govora mržnje sa mizoginim i seksističkim tonom.

“Jačanje odgovornosti institucija i istinska posvećenost rodnoj ravnopravnosti je ključna u ovom procesu, uz kreiranje inkluzivnog i efikasnog pravnog i strateškog okvira. Potrebna nam je sinergija različitih aktera, kako bismo preispitivali društvene norme i dekonstruisali stereotipe i ukorijenjene patrijarhalne obrasce. Ovo je direktno povezano sa medijima, jer oni oblikuju narative, utiču na percepciju i stavove građana i građanki i moćan su saveznik u borbi za rodnu ravnopravnost i promociju ljudskih prava“, rekla je Gašparikova.

Novinarka Dušanka Pejović, koja je i autorka istraživanja “Rodno ogledalo medija u Crnoj Gori“, smatra da govor mržnje treba sagledavati kritički.

“Potrebno je javnosti, na konkretnim primjerima, pokazati gdje je problem, i s tim u vezi javnost edukovati o ovom fenomenu. S druge strane, važno je kontinuirano edukovati i zaposlene u medijima, jer mediji treba da budu promoteri rodne ravnopravnosti“, poručila je ona.

Pejović je podsjetila na nalaze istraživanja koji pokazuju da žene čine tek petinu sagovornika u medijima, a da se vidljivost žena u medijima tokom proteklih šest godina povećala samo za pola procenta.

Direktorka TV E, Sonja Drobac, smatra da nedostatak znanja, činjenica i razmjene argumenata jasno pokazuje nedostatak koncepta rodne ravnopravnosti, i dovodi do govora mržnje, seksističkih i mizoginih poruka.

“Argumentovana kritika nečijeg rada nikada nije bila problematična, ali je uvijek problematično targetiranje po osnovu pola i roda, poput skorašnjih „kritičkih osvrta“ na rad ambasadorki. Takođe, mi danas svjedočimo targetiranju feminističkih grupa kao ekstremističkih. Moramo znati da su promjene uvijek dolazile i da će dolaziti zahvaljujući feminizmu“, zaključila je Drobac.

Moderator panela, politikolog Marko Savić, poručio je da je za kredibilnost medija i medijskog sadržaja važno poštovati principe profesionalnog izvještavanja, a na umu uvijek iamti zaštitu ljudskih prava i pravo na slobodu izražavanja.

Prvi panel u okviru Nedjelje rodne ravnopravnosti je organizovan kroz projekat “Komuniciranje rodne ravnopravnosti“, koji UNDP sprovodi uz finansijsku podršku Delegacije EU i kroz partnerstvo sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, kao i „Promocija dijaloga i zajedničke akcije za borbu protiv govora mržnje“, koji je finansiran kroz UNDP portfolio za upravljanje, izgradnju mira, krize i otpornost.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content