Zakinuli žene za 5,3 hiljade eura

Piše: Objavljeno: 06/10/2022
featured image

Foto: Ilustracija, pexels

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju Socijalističke narodne partije (SNP) za 2021. godinu, uz skretanje pažnje na obavezu adekvatnog pravdanja troškova, dok je na pravilnost poslovanja dala uslovno mišljenje. Predsjednik SNP je Vladimir Joković, koji je i potpredsjednik vlade u tehničkom mandatu.

Na takvo mišljenje kolegijuma, kojim je rukovodio senator Nikola N. Kovačević sa senatorom dr Milanom Dabovićem, uticalo je kršenje zakona o finansiranju političkih subjekata, porezu na zarade, računovodstvu, obligacijama, te pravilnika o popisu imovine, piše Pobjeda.me.

Kao i u većini revizija političkih partija, utvrđeno je da za izborne kampanje nijesu imali propisani poseban račun i sa redovnog računa su isplatili 32,4 hiljade eura. SNP je redovno izmirivao obaveze po poreskom reprogramu, ali je prekršio zakon, jer nije plaćao poreze i doprinose na tekuće zarade i naknade. Sa računa asocijacije žena SNP-a isplaćeno je 1,8 hiljada za organizaciju kongresa i 3,5 hiljade za reprezentaciju, iako se ovi troškovi nijesu odnosili na njihov rad, čime je prekršen Zakon o finansiranju političkih subjekata.

Revizori su SNP-u ukazali da moraju voditi dnevnike blagajne i hronološki evidentirati uplate i isplate, imajući u vidu da u nekim odborima dnevnika nema, a podaci su se unosili zbirno na kraju godine. Ugovor o djelu sklopljen je za poslove kafe kuvarice i higijeničarke, iako je to sistematizovano radno mjesto, a u popisu imovine nijesu bili izraženi podaci o stalnoj imovini po vrsti i vrijednosti.

Skrenuta im je pažnja da realnije planiraju prihode i rashode, te da u slučaju većih odstupanja koriguju finansijski plan, imajući u vidu da su prošle godine prihodi bili manji za 22,7 odsto od planiranih, a rashodi za skoro 30 odsto. Data je preporuka u vezi zaključivanja ugovora o zakupu poslovnih prostora u skladu sa zakonom, imajući u vidu da nijesu bili ovjereni kod notara te da se u slučaju potrebe obnovi ugovor za zakup prostora u Nikšiću, jer je istekao. Iako postoje pravilnici za to, nije utvrđeno ko ima pravo na troškove goriva niti koji su limiti kada je riječ o upotrebi službenih vozila, ali ni reprezentacije.

SNP je iz državnog budžeta prošle godine dobio 299,8 hiljada eura, iz lokalnih 154,5 hiljada, dok je iz privatnih izvora uplaćeno 14,3 hiljade, od čega su veći dio članarine. Ova partija posjeduje poslovnu zgradu u Podgorici od 296 kvadrata, poslovni objekat u Andrijevici i građevinski objekat u Danilovgradu. Osim opreme, u poslovnim knjigama su evidentirane i umjetničke slike vrijedne preko 35 hiljada eura.

Revizori su utvrdili da je od 11 preporuka iz revizije 2019. godine realizovano njih četiri, isto toliko ih nije realizovano, dok su tri realizovane djelimično, pa su i u ovom izvještaju ukazali na iste propuste.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content