Za zakup Željezare tri prijave

Piše: Objavljeno: 30/01/2024
featured image

Foto: rtcg.me

Na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup pogona Čeličane i Kovačnice, nikšićke Željezare stigle su tri prijave.

Ponude su danas otvorene u zgradi EPCG, a prijavile su se – kompanija Neksan Miodraga Davidovića zajedno sa kompanijama “Universal Energy (Kina) – Energy&Industrial Management Advisory Services” (Češka).

Ponudu za zakup dostavio je konzorcijum “Kvalitetsbygg-Uber Nordic” iz Švedske, kao i švajcarski “8B Capital S.A.”

Pismo o namjerama poslala je kompanija “Horst Wiesinger Group” iz Austrije, ali je saopšteno da se to pismo ne može smatrati prijavom, piše rtcg.me.

Otvaranju ponuda prisustvovao je i predstavnik Ministarstva energetike i rudarstva.

“Mi ćemo definisati kriterijume i matematički princip bodovanja, da svi znate na osnovu kojih kriterijuma su ostvareni koliko bodova”, kazao je finansijski direktor Elektroprivrede Miro Vračar i dodao da će princip bodovanja biti uobičajen.

“Drugo što se tiče garancija i to je nešto što će biti sigurno sastavni dio postupka koji nam slijedi u drugoj fazi. Sve ćemo to pismeno obavijestiti svakog ponuđača, koje su to garancije, kakve su garancije i na koji rok”, naveo je Vračar.

Podsjetimo, javnom pozivom Elektroprivreda (EPCG) izdaje u zakup proizvodne kapacitete u kćerki kompaniji EPCG Željezara Nikšić.

Kako je u pozivu navedeno, prednost prilikom odabira poslovnog partnera imaće kompanije koje imaju tradiciju i reference u proizvodnji kovanih čelika ugljeničnih, legiranih i alatnih čelika.

“Zakupac će imati mogućnost da zakupi proizvodne kapacitete sa potrebnim brojem zaposlenih (selekcijom od postojećih zaposlenih), ili zapošljavanjem novih zaposlenih”, navedeno je u ranije objavljenom pozivu.

Zakup se daje na period od minimum pet godina, sa mogućnošću produžetka trajanja ugovora.

“Zakup podrazumijeva plaćanje mjesečne zakupnine, uz mogućnost preuzimanja dijela ili svih zaposlenih u EPCG – Željezara Nikšić. Broj zaposlenih koji će biti preuzeti zavisi od potreba i procjene ponuđača i trebalo bi da predstavlja sastavni dio ponude”, dodaje se u saopštenju.

Minimalan iznos zakupnine koji mora biti plaćan opredijeljen je na iznos od 30 hiljada eura mjesečno, a njena konačna visina zavisi od ponude zakupca po elementima javnog poziva.

Odabir i selekciju zaposlenih koji će biti preuzeti vrši zakupac, na osnovu utvrđenih kriterijuma za sistematizovane poslove.

“U zakup se izdaju proizvodne i pomoćne hale, proizvodna postrojenja, mašine i pomoćna oprema i ostala infrastruktura koja je u funkciji (i predstavlja podršku) nesmetanog odvijanja proizvodnje i drugih poslovnih procesa u proizvodnim pogonima Čeličana i Kovačnica”, zaključuje se u pozivu.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content