Za kapitalne projekte 7,5 miliona manje od planiranog

Piše: Objavljeno: 02/09/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pexels

Budžet Glavnog grada za ovu godinu biće umanjen sa 106,5 miliona eura na 105,6 miliona eura, odnosno, biće manji za 880.000 eura. Grad će umanjiti kapitalne izdatke za 7,55 miliona eura, a povećati rashode za plate za 3,1 milion. To je predviđeno Nacrtom odluke o rebalansu budžeta Glavnog grada za 2023. godinu, koji je stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Rebalansom je predviđeno izdvajanje manje novca za kapitalne projekte u odnosu na prethodni budžet. Tako će umjesto 58.390.000 eura, koliko je bilo planirano prethodnim budžetom, sada za kapitalne projekte biti utrošeno 50.838.800 miliona eura.

Za lokalnu infrastrukturu izdaci će biti smanjeni sa 47,1 milion eura na 41,1 milion, a za građevinske objekte sa 4,26 na 1,27 miliona eura, piše Pobjeda.me.

Planirano je povećanje izdataka za opremu sa 4,81 milion eura na 5,58 miliona, kao i za investiciono održavanje sa 2,15 miliona na 2,85 miliona.

Takođe, povećan je bruto iznos za plate sa 12,7 miliona eura na 15,8 miliona, što je povećanje od čak 3,1 milion (iznos namijenjen za neto zarade bio bi uvećan za čak dva miliona eura). Ovo je obrazloženo izmjenama propisa koji se odnose na oblast zarada i koje su uticale na povećanje izdataka za zarade, a nijesu bile poznate u momentu donošenja Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu.

Naime, u skladu sa članom 22 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a imajući u vidu da je Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa stupio na snagu 15. februara ove godine, zarade zaposlenih čija su zvanja utvrđena u okviru određenih kategorija (ekspertsko-rukovodni kadar, ekspertski kadar i izvršni kadar) obračunate su primjenom novih koeficijenata za zaposlene u organima uprave i službama Glavnog grada.

Osim toga novi koeficijenti utvrđeni su i Granskim kolektivnim ugovorom o izmjenama granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture, koji se primjenjuje na ustanove kulture čiji je osnivač Glavni grad.

Rebalansom je planirano smanjenje troškova za službena putovanja sa 153.800 eura na 149.200, kao i za reprezentaciju sa 28.000 na 25.000 eura. Porasli su i izdaci po osnovnu troškova sudskih postupaka sa 380.000 eura koliko je predviđeno prvim budžetom, na pola miliona eura, koliko je planirano po rebalansu.

Glavni grad planira da izdvoji 12,3 miliona eura za transfere privrednim društvima, umjesto 11,9 miliona eura koliko je predviđao prethodni budžet. Glavni grad, prema rebalansu, planira da poveća transfere političkim partijama, strankama i udruženjima sa 548.000 eura na 627.000. Centralna javna rasprava o Nacrtu rebalansa budžeta Glavnog grada za ovu godinu održaće se u zgradi gradskog parlamenta, 11. septembra u 11 sati.

Za sprovođenje javne rasprave nadležan je Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se u pisanoj formi dostaviti ovom sekretarijatu (Njegoševa br. 13) ili na imejl finansije@podgorica.me, do isteka roka za javnu raspravu.

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta razmotriće pristigle primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Prenijeta sredstva iz prethodne godine rebalansom su utvrđena u iznosu od 20.917.000 eura i predstavljaju novčana sredstva na konsolidovanom računu trezora Glavnog grada na dan 31. decembar 2022. godine, odnosno, početni depozit budžeta Glavnog grada za 2023. godinu.

S obzirom na to da je Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu početni depozit bio planiran na iznos od 11.200.000 eura, to znači da je realizovan sa 9.717.000 više od prvobitno planiranog, pa to, zapravo, predstavlja verifikaciju činjenice da je u ,,praznoj gradskoj kasi“ 1. januara ove godine bio skoro 21 milion eura.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content