Vrhovne revizorske institucije doprinose povećanju odgovornosti u upravljanju javnim sredstvima

Piše: Objavljeno: 28/02/2024
featured image

Foto: PR Centar

Stabilnog finansijskog sistema nema bez jačanja menadžerske odgovornosti u upravljanju javnim sredstvima, zbog čega je Državna revizorska institucija (DRI) partner Ministarstvu finansija i Vladi u promociji odgovornosti trošenja javnih finansija i upravljanja javnom imovinom.

To je saopšteno na otvaranju konferencije Mreže vrhovnih revizorskih institucija (VRI) zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU na temu „Revizija završnog računa budžeta države“, čiji je domaćin Državna revizorska institucija Crne Gore (DRI) uz podršku SIGMA-e.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici vrhovne revizorske institucije Mreže iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Kosova, Republike Moldavije, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Srbije, Republike Turske i Ukrajine, eksperti iz vrhovnih revizorskih institucija Republike Hrvatske i Republike Slovenije, kao i predstavnici ministarstva finansija Crne Gore, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Republike Sjeverne Makedonije.

Predsjedavajući Senatom, senator DRI, Nikola N. Kovačević, rekao je da djelotvorno i transparentno upravljanje javnim finansijama zahtijeva postojanje i dobro upravljanje nizom sistema, a jedan od sistema jeste i eksterna revizija, koja kroz objektivan i nepristrasan način sprovodi kontrolu upravljanja javne potrošnje, piše PR Centar.

„Revizija završnog računa budžeta, kao zakonska obavezujuća revizija pruža sveukupan osvrt na funkcionisanje sistema upravljanja javnim finansijama i identifikuje oblasti u sistemu koje treba dodatno unaprijediti. Davanjem ocjene finansijskog učinka države, vrhovne revizorske institucije doprinose povećanju odgovornosti i transparentnosti u upravljanju javnim sredstvima. Uspjeh našeg uticaja umnogome zavisi od efikasne saradnje, komunikacije i razmjene informacija sa Ministarstvom finansija i Parlamentom“, poručio je Kovačević.

Kazao je da vrhovne revizorske institucije treba da pruže adekvatan odgovor na reforme politika javnog sektora, dajući stručne savjete u odnosu na budžetske i računovodstvene reforme uz očuvanje svoje nezavisnosti.

„Davanjem savjeta, vrhovne revizorske institucije mogu povećati svoj uticaj, ne samo na subjekta revizije već i na donosioce odluka i sveukupnu javnost. Međutim, u obavljaju savjetodavnih aktivnosti, vrhovne revizorske institucije moraju biti svjesne rizika koje preuzimaju. Zato je ključno da ostanu nezavisne i objektivne, odnosno da ne budu uključene u politiku vlade“, jasan je Kovačević.

Zbog toga je, kako je pojasnio, neophodno uspostaviti ravnotežu kako bi se zadržao i očuvao nezavisan položaj VRI od izvršne vlasti, a s druge strane ostvarila dodatna vrijednost po budžetske reforme na osnovu nalaza i rezultata revizije.

„Vrhovne revizorske institucije treba da istaknu revizorske nalaze i preporuke, koji imaju najveći efekat za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Nalazi i preporuke moraju biti jasni, ciljani i nedvosmisleni. Međutim, ukoliko ne postoje saznanja o tome šta su subjekti revizije uradili kako bi ispravili nepravilnosti, uticaj revizije nije potpun“, istakao je Kovačević.

Ministar finansija Novica Vuković, kazao je da je u vremenima značajnih reformi u javnom sektoru uloga vrhovne revizije veoma velika u ostvarivanju stabilnosti finansijskog sistema zemlje.

„Vrhovna revizija svojim aktivnostima, izvještajima treba da uliva povjerenje Parlamentu, kao i stručnoj i laičkoj javnosti. Osnovni cilj Vlade Crne Gore je jedan od ciljeva održivog razvoja, a to je izgradnja efikasnih, snažnih i transparentnih institucija na svim nivoima. Osnovni cilj Ministarstva finansija je jačanje budžetskog kredibiliteta kao jednog od parametara povjerenja u institucije i u tom dijelu vidimo značajnu ulogu DRI“, rekao je Vuković.

Zbog svoje uloge i značaja koju ima u budžetskom procesu i jačanju institucija, velika je, kako smatra, odgovornost DRI, kao najvažnijeg instrumenta parlamentarne kontrole.

U reviziji Predloga Zakona o završnom računu budžeta sve veći akcenat se, kako je istakao, stavlja na reviziju pravilnosti što je posebno važno jer se, kako je objasnio ministar finansija, svi aspekti poštovanja propisa kod potrošačkih jedinica budžeta ogledaju u finansijskim izvještajima budžeta, imaju svoje finansijske implikacije i utiču na podatke o završnom računu budžeta države.

„Svjesni koliko je važan odnos subjekta revizije prema vrhovnoj revizorskoj instituciji, Ministarstvo finansija, nastaviće da promoviše značaj DRI, kao jednog tijela od čijeg načina funkcionisanja i kredibiliteta zavisi pouzdana i otvorena državna uprava zasnovana na prinicipima odgovornosti i transparentnosti u trošenju javnih sredstava“, kazao je Vuković.

Zamjenica direktora SIGMA Programa, Bianca Breteche, rekla je da SIGMA podržava Mrežu od osnivanja, a proteklih 10-ak godina radi se o vrlo stabilnoj porodici, koja ima iste članice.

„Izuzetno mi je drago što vidim da se ta naša porodica povećava. Prošle godine je to bila Ukrajina, zatim Moldavija, a sada imamo i Gruziju. Nadam se da će ova brojnija porodica imati još zanimljivije skupove, nova iskustva, ideje, teme“, rekla je Breteche. Smatra da je odlično što su na konferenciji prisutni predstavnici Ministarstva finansija i što postoji prilika za razgovor. „Pozvaću vas sve da na najbolji način iskoristimo iskustvo i znanje, da sagledamo šta smo uradili do sada, koji su to rezultati i da porazgovaramo o tome šta možemo uraditi da budemo još bolji, uspješniji. Bilo bi dobro da sa predstavnicima Ministarstva finansija razgovaramo o onim stvarima koje možemo unaprijediti u budućnosti“, kazala je Breteche.

Na marginama Konferencije, Državna revizorska institucija Crne Gore i Državna kancelarija za reviziju Republike Sjeverne Makedonije su potpisale Memorandum o saradnji. Zajednička saradnja dvije vrhovne revizorske institucije će se realizovati kroz brojne aktivnosti, kao što je organizovanje zajedničkih profesionalnih obuka za revizorski kadar, sprovođenje paralelnih, koordinisanih ili zajedničkih revizija o temama od zajedničkog interesa, unaprjeđenje digitalnih vještina kroz primjenu inovativnih pristupa i alata.

Memorandum o saradnji su potpisali predsjedavajući Senatom Državne revizorske institucije Crne Gore, senator Nikola N. Kovačević i generalni revizor Državne kancelarije za reviziju Republike Sjeverne Makedonije, g. Maksim Acevski.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content