Vladine mjere: Olakšice poslodavcima ako angažuju osobe sa ZZZCG

Piše: Objavljeno: 11/05/2021
featured image

Foto: Ilustracija, pexels

Vlada Crne Gore je kroz Mjere podrške privredi za prvi kvartal predvidjela posebnu mjeru za podsticanje novog zapošljavanja u 2021. godini, kroz olakšice poslodavcima koji angažuju osobe sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Podrška se realizuje kroz predlog izmjena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa na obavezno socijalno osiguranje.

Kako ističu u Ministarstvu ekonomskog razvoja, cilj mjere je potreba da se, usljed negativnih posljedica koje je pandemija imala na poslovanje privrede, a posljedično i na smanjenje broja zaposlenih, omogući privrednim subjektima da dio nezaposlenih lica sa evidencije ZZZCG ponovo zaposle uz značajne olakšice i podsticaje za zapošljavanje.

Uvažavajući zahtjeve privrede da se za primjenu ove mjere razmotri mogućnost probnog rada, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kao predlagač izmjena pomenutih zakona i Ministarstvo ekonomskog razvoja, kao koordinator mjera podrške privredi, objašnjavaju da korisnici ove mjere mogu biti oni poslodavci koji zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme sa licem koje je najmanje tri mjeseca bilo na evidenciji ZZZCG, uz mogućnost da to lice prethodno angažuju po ugovoru o probnom radu u trajanju do tri mjeseca. Olakšice definisane ovom mjerom obračunavaće se od momenta kada poslodavac zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme (ne tokom probnog rada).

“Što se tiče primjene navedenih zakona, predviđeno je da se isti primjenjuju od 1. januara 2021. godine. Dakle, poslodavci koji su zaposlili lica tokom 2021. godine, a prije stupanja na snagu ovih Zakona, biće u mogućnosti da koriste ove olakšice. Podsjećamo da je mjera koncipirana na način da se poslodavac koji zasnuje radni odnos do 31.12.2021. godine na neodređeno vrijeme, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada, sa licem koje ima prebivalište na teritoriji Crne Gore i koje se nalazi na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, oslobađa obaveza plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Jedini uslov koji poslodavac treba da ispuni je da je navedenim zapošljavanjem povećao broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2020. godine”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Poslodavac će biti oslobođen obaveze plaćanja navedenih poreza i doprinosa za zarade, maksimalno do iznosa prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini i to 90% poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2021. godini; 60% poreza i doprinosa za zarade isplaćene u 2022. godini; 30% poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2023. godini.

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica za koje se ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja ovih doprinosa, biti izmirivana iz budžeta Crne Gore.

Kako ističu, Uprava prihoda i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, nakon usvajanja Zakona, objaviće detaljna uputstva u vezi prijave za korišćenje ove mjere. U saradnji sa nadležnim institucijama posebna pažnja će biti posvećena efikasnoj primjeni kontrole ovih mjera.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content