Više od milion eura za gorivo državnim organima

Piše: Objavljeno: 14/10/2022
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Uprava za katastar i državnu imovinu sprovešće pregovarački postupak i izvršiti nabavku goriva za potrebe državnih organa, procijenjene vrijednosti 1.094.363,81 eura sa uračunatim PDV-om, navedeno je u Informaciji o sprovođenju pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje za nabavku goriva za potrebe državnih organa koju je Vlada Crne Gore usvojila na jučerašnjoj sjednici.

U Informaciji je navedeno da se Uprava za katastar i državnu imovinu, usljed sajber napada, susrijeće sa nizom poteškoća u radu jer joj je u dužem periodu bio onemogućen pristup Elektronskom sistemu javnih nabavki, piše Pobjeda.me.

– Takođe, Uprava je u obavezi da nakon usvajanja rebalansa budžeta izmijeni Plan centralizovanih javnih nabavki, što iziskuje dodatne rokove, pa sve navedeno dodatno prolongira rokove za sprovođenje otvorenih postupaka javnih nabavki, što bi prouzrokovalo ozbiljne blokade u radu državne uprave – saopšteno je iz Vlade.

U diskusiji je istaknuto da nabavka energenata predstavlja jedan od prioritetnih postupaka, a da bi njeno odlaganje moglo dovesti do nemogućnosti funkcionisanja rada državnih organa, sa posebnim akcentom na rad vaspitno-obrazovnih ustanova na sjeveru, s obzirom da počinje sezona grijanja.

– Tim povodom zadužena je Uprava za katastar i državnu imovinu da sprovede pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, uz poštovanje načela konkurentnosti i izvrši nabavku goriva za potrebe državnih organa, procijenjene vrijednosti 1.094.363,81 eura sa uračunatim PDV-om – poručeno je iz Vlade.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content