UNDP SEESAC realizovao dvodnevni seminar na temu rodne ravnopravnosti

Piše: Objavljeno: 11/11/2022
featured image

Foto: Ministarstvo odbrane

U Podgorici se, uz podršku UNDP SEESAC-a (Razvojni program Ujedinjenih nacija – Centar za kontrolu naoružanja za Jugoistočnu Evropu), realizuje dvodnevni seminar na temu rodne ravnopravnosti koji je namijenjen donosiocima odluka o programima i planovima vojnih edukacija.

Seminar pohađa 17 pripadnika/ca VCG.

Polaznicima seminara obratili su se državni sekretar u MO, gdin Asmir Pepić i stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, gđa Daniela Gasparikova, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Državni sekretar, gdin Pepić, je istakao da rodna pitanja predstavljaju veoma važan dio mnogih aspekata društvenog života, pa su samim tim i u velikoj mjeri prisutna i značajno utiču na proces rada vojnih organizacija.

Osvrnuo se na prepoznatu potrebu da obuke o rodnoj ravnopravnosti postanu srž vojnih edukacijskih modula, odnosno da rodna pitanja moraju biti uključena u vojno obrazovanje i vježbe od taktičkog, preko operativnog do strateškog nivoa.

Naglasio je značaj koji obuke imaju kao posredan i direktan instrument u adresiranju poruka o jednakim mogućnostima, prilikama i pozicijama, ističući da one ustvari predstavljaju najefikasniji način promovisanja i podizanja svijesti o temi rodne ravnopravnosti među širim ciljnim grupama u MO i VCG.

Stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, gđa Gasparikova je izrazila zadovoljstvo saradnjom kojom MO i VCG doprinose u pravcu jačanja rodne ravnopravnosti i rodne perspektive na Zapadnom Balkanu.

Istakla je da su, kao partneri u realizaciji, veoma zadovoljni smjerom kojim MO i VCG idu u oblasti ostvarivanja ciljeva održivog razvoja i agende Žene, mir i bezbjednost. U cilju postizanja rodne ravnopravnosti u Vojsci Crne Gore, integrisanje rodne perspektive u nastavne planove i programe vojnih edukacija je od izuzetnog značaja.

Osvrnula se i na značaj koji predstavnici MO i VCG imaju u regionalnom projektu posebno se fokusirajući na doprinos u izradiRegionalne studije polaznog stanja o integraciji rodne perspektive u vojno obrazovanje i obuku.

Svoje iskustvo i znanje, polaznicima su prenijeli ekspertkinje UNDP SEESAC-a i rodni mehanizmi iz VCG.

Teme su se odnosile na značaj integrisanja rodne perspektive u sistem odbrane, upoznavanje sa međunarodnim i nacionalnim strateškim i zakonskim dokumentima u vezi rodnih pitanja, rodne stereotipe i predrasude kao osnov rodno zasnovane diskriminacije i značaj integracije rodne ravnopravnosti i rodne perspektive u planove i programe obuka.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content