U prvom kvartalu 46,2 hiljade nezaposlenih

Piše: Objavljeno: 07/09/2021
featured image

Foto: Ilustracija, pexels

U Crnoj Gori je u prvom kvartalu, prema podacima Monstata, bilo 238,4 hiljade aktivnih stanovnika, od kojih je 80,6 odsto ili 192,2 hiljade zaposlenih.

Od ukupnog broja aktivnog stanovništva, 46,2 hiljade ili 19,4 odsto su nezaposleni.

Prema podacima Monstatove ankete o radnoj snazi, stanovništvo van radne snage čini 261,3 hiljade osoba.

Statističari su objasnili da zbog primjene nove metodologije u anketi, podaci za prvi kvartal nijesu uporedivi sa podacima iz prethodnih perioda, piše pobjeda.me.

“Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u prvom kvartalu stopa aktivnosti je 47,7 odsto, zaposlenosti 38,5 odsto, nezaposlenosti 19,4 odsto i stopa stanovništva van radne snage je 52,3 odsto”, navodi se u saopštenju.

Od ukupno aktivnog stanovništva, 130,9 hiljada ili 54,9 odsto čine muškarci, a 107,5 hiljada ili 45,1 odsto žene.

U anketi se navodi da od ukupnog broja zaposlenih, 105,6 hiljada ili 54,9 odsto čine muškarci, a 86,6 hiljada ili 45,1 odsto žene, a od ukupnog broja nezaposlenih 25,3 hiljade ili 54,8 odsto muškarci, a 20,9 hiljada ili 45,2 odsto žene.

“Najveći broj zaposlenih čine osobe u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 122,9 hiljada. Takođe, najveći broj nezaposlenih čine osobe u istoj starosnoj grupi, odnosno 31,6 hiljada”, rekli su iz Monstata.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 59,6 odsto osoba ima završenu srednju školu, a slijede zaposleni sa višim ili visokim obrazovanjem 34,9 odsto, kao i oni sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem, 5,5 odsto.

“Obrazovna struktura nezaposlenih pokazuje da 64,1 odsto ima završenu srednju školu, slijede nezaposleni sa višim ili visokim obrazovanjem, 20,1 odsto, zatim osobe sa osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 15,8 odsto”, precizira se u saopštenju.

Struktura zaposlenih prema sektorima djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih u uslužnoj djelatnosti, 76,2 odsto, zatim u sektorima nepoljoprivredne djelatnosti, odnosno industriji i građevinarstvu, 18 odsto i u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribolova 5,8 odsto.

“U posmatranom periodu 11,8 hiljada ili 25,5 odsto nezaposlenih je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, do dvije godine 8,8 hiljada ili 19,1 odsto nezaposlenih, dok je 25,6 hiljada ili 55,4 odsto nezaposlenih tražilo posao dvije godine i duže”, naveli su iz Monstata.

Anketom je obuhvaćeno 2,01 hiljada domaćinstva.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstava, njih 5,58 hiljada, a za 4,86 hiljada osoba od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.

Anketa je sprovedena od januara do marta.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava