U pripremi novi Zakoni o privrednim društvima i registraciji privrednih subjekata

Piše: Objavljeno: 02/04/2024
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj kazao je da su u pripremi novi Zakoni o privrednim društvima i registraciji privrednih i drugih subjekata, koji će, očekuje ministar, omogućiti unapređenje uslova poslovanja, dalje stimulisanje privredne aktivnosti i konkurentnosti, povoljnije poslovno okruženje.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja je u prethodna četiri mjeseca intenziviralo aktivnosti na pripremi novog Zakona o privrednim društava, nakon određenog perioda stagnacije”, kazao je resorni ministar.

Prema njegovim riječima,  to je učinjeno u cilju daljeg usklađivanja crnogorskog zakonodavstva u oblasti privrednog prava sa pravnom tekovinom EU, piše rtcg.me.

“Ključni razlog za donošenje novog zakonskog rješenja prevashodno se ogleda u činjenici da je implementacija postojećeg zakona pokazala je da su neophodna dalja unapređenja odredbi za koje se u praksi pokazalo da izazivaju probleme u primjeni”, kazao je ministar Đeljošaj.

Dodatno, kako je naveo, zakon je unaprijeđen i u pogledu usklađivanja sa dijelom Direktive EU 2017/828, koja tretira pitanja podsticanja dugoročnog učešća akcionara, Direktivom EU 2019/1151 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u okviru privrednog prava, Direktivom 2019/2121 u pogledu prekograničnih spajanja i podjela kao i Direktivom EU 2022/2381 za rodnu ravnopravnost.

“Očekivanja su da će donošenje novog zakona doprinijeti potpunoj harmonizaciji nacionalnog zakonodavnog okvira sa postojećom regulativom EU, čime bi se stvorili preduslovi za integrativniji pristup nacionalnog tržišta, kao i njegovu lakšu konekciju sa EU tržišnim ambijentom”, navodi se u saopštenju.

Paralelno sa ovim procesom, navodi Đeljošaj, usljed jasne povezanosti u dijelu unapređenja položaja Centralnog registra privrednih subjekata i procesa registracije privrednih subjekata, realizovane su aktivnosti na pripremi Nacrta Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata.

“Jedan od ključnih razloga za donošenje ovog zakona jeste podnormiranost u oblasti registracije privrednih i drugih subjekata, što proizvodi dosta nejasnoća u postupanju, a onda i različitu i nejedinstvenu praksu kao i suprotna tumačenja”, kazao je Đeljošaj.

Ministar očekuje da će predloženi zakoni za rezultat imati “pozitivne efekte koji će omogućiti unapređenje uslova poslovanja, dalje stimulisanje privredne aktivnosti i konkurentnosti, povoljnije poslovno okruženje, čime se dalje podstiče stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija”.

Povodom razmatranja nacrta novog Zakona o privrednim društvima, Ministarstvo ekonomskog razvoja će 3. aprila objaviti Javnu raspravu u trajanju 20 dana, u toku koje će takođe biti održan Okrugli sto.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content