Turistička organizacija Bar (TOB) prihodovala je više od 33 hiljade eura od iznajmljivanja montažnih kućica tokom trajanja novogodišnjeg programa u Baru, dok su za te iste objekte 2022. godine prihodovali šest puta manje – 5.688 eura.

Piše: Objavljeno: 09/01/2024
featured image


Privrednicima koji se bave ugostiteljstvom dato je na korištenje 13 takvih objekata, a firme su to pravo stekle preko javnog konkursa TO Bar.

Obaveze za ugostitelje predviđene konkursom su bile da ne ponude manje od 900 eura dok je prošle godine minimalna ponuda bila 200 eura. Obavezan je bio depozit od 100 eura i zajključivanje ugovora o zakupu. Ostali uslovi ticali su se raznovrsnosti hrane i pića kao i pravnog legitimiteta firmi koje se prijavljuju.

Od prijavljenih 59 ponuđača, njih 13 je dobilo zakup, a najveća ponuda iznosila je 3.150 eura, pa se sa tom ponudom firma “Planet plus” našla na vrhu liste. Najviša ponuda u decembru 2022. bila je 875 eura. Najmanja ponuda od onih koji su dobili mogućnost zakupa je 2.244 eura koje je ponudila firma “Le petit Chateau”, dok je 2022. godine na posljednjem mjestu bila firma koja je ponudila 200 eura. Ukoliko bi se sabrale sve prihvaćene ponude, to bi značilo da je ukupna zarada od 13 ponuđača iznosila 33.262,097 eura.

Turistička organizacija Bar (TOB) prihodovala je više od 33 hiljade eura od iznajmljivanja montažnih kućica tokom trajanja novogodišnjeg programa u Baru, dok su za te iste objekte 2022. godine prihodovali šest puta manje – 5.688 eura.

Privrednicima koji se bave ugostiteljstvom dato je na korištenje 13 takvih objekata, a firme su to pravo stekle preko javnog konkursa TO Bar.

Obaveze za ugostitelje predviđene konkursom su bile da ne ponude manje od 900 eura dok je prošle godine minimalna ponuda bila 200 eura. Obavezan je bio depozit od 100 eura i zajključivanje ugovora o zakupu. Ostali uslovi ticali su se raznovrsnosti hrane i pića kao i pravnog legitimiteta firmi koje se prijavljuju.

Od prijavljenih 59 ponuđača, njih 13 je dobilo zakup, a najveća ponuda iznosila je 3.150 eura, pa se sa tom ponudom firma “Planet plus” našla na vrhu liste. Najviša ponuda u decembru 2022. bila je 875 eura. Najmanja ponuda od onih koji su dobili mogućnost zakupa je 2.244 eura koje je ponudila firma “Le petit Chateau”, dok je 2022. godine na posljednjem mjestu bila firma koja je ponudila 200 eura. Ukoliko bi se sabrale sve prihvaćene ponude, to bi značilo da je ukupna zarada od 13 ponuđača iznosila 33.262,097 eura.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content