Traže uvođenje femicida kao krivičnog djela: Protesti žena širom BiH

Piše: Objavljeno: 18/10/2022
featured image

Foto: UGC/Pobjeda

U nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini u petak, 14. oktobra održani su protesti žena protiv femicida.

Povod je bio ubistvo tridesetdvogodišnje Edine Odobašić iz Bihaća na sjeverozapadu BiH, koju je suprug ubio u centru tog grada 11. oktobra, prenosi Pobjeda.me.

U većini gradova je organizovana šetnja, dok su se u ostalim žene okupile na centralnim trgovima.

Maja Karić iz Sarajeva kaže kako u Bosni i Hercegovini treba pooštriti mjere u kažnjavanju počinilaca ubistava nad ženama.

“Mi smo nezainteresovano društvo, jer institucije koje treba da vode brigu o lokalnoj zajednici, prvo centri za socijalni rad, valjda treba da znaju da li imaju nasilnika. Država je nezainteresovana da riješi ovaj problem”, ističe Karić.

Ženama se u Sarajevu na protestu priključila i nekolicina muškaraca. Među njima je bio i Kemal Oračević. Kako ističe, na protest je došao zbog suosjećanja sa svim ženama u svijetu.

“Želim da pošaljem poruku da je 2022. godina i da umjesto da protestujemo za neke druge stvari koje nas muče, da mi ne bismo trebali da moramo protestovati za osnovna ljudska prava. Mislim da je krajnje vrijeme da jednakost postane riječ koja je u svačijem rječniku, da ne bude samo nešto sa plakata”, poručio je.

Građanke Bosne i Hercegovine traže uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, hitno usklađivanje krivičnih zakona s Istanbulskom konvencijom (Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici), osiguravanje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije.

U NVO “Ženska mreža BiH” kažu kako im je cilj da izraze otpor prema nasilju i da traže reakcije nadležnih.

“Mi moramo biti glasne i govoriti u ime svih tih ubijenih žena, dugujemo im barem to, a dugujemo to i svim ženama koje su na bilo koji način izložene riziku da budu ubijene i da sve zajedno u Bosni i Hercegovini vrištimo tu tišinu, kako bi krik bio što jači”, kaže Selma Hadžihalilović iz udruženja “Ženska mreža BiH”.

Iz udruženja “Glas žene”, Enisa Raković, ističe da žene u BiH više neće šutjeti.

“Mi žene Bosne i Hercegovine smo se ujedinile da dignemo svoj glas i da tražimo od donosioca odluka da izmijene zakonodavstvo, da femicid uvrste u zakon i da primjenjuju Istanbulsku konvenciju koja jeste potpisana, ali se ona ne primjenjuje”, kaže Raković.

Banjalučanke su se okupile u centru grada.

Kako ističu, radi se o spontanom okupljanju u kojoj žene reaguju na ubistvo žena.

Gorica Ivić iz Fondacije “Udružene žene Banjaluka” kaže da je cilj skrenuti pažnju na kontinuirana pojavu ubistava žena, kao posljedice rodno zasnovanog nasilja.

“Govorimo o ubistvima kojima je prethodilo neki od oblika nasilja. Želimo da pozovemo državu i odgovorne institucije sistema da u skladu sa međunarodnim standardima i pozitivnim pravnim propisima urade sve što je u njihovoj moći da do ovakvih situacija ne dođe”, istaknula je ona.

Kako je navela, BiH nema ni zvanične statističke podatke koji govore o broju femicida.

“Prikupljamo podatke iz medija i samo u ovoj godini je u Bosni i Hercegovini ubijeno osam žena, tokom 2021. godine je ubijeno devet žena, što je za 28 odsto više u odnosu na 2020. godinu”, kazala je Ivić.

Femicid je zločin iz mržnje nad osobama ženskog pola motivisan polom žrtve i osjećajem nadmoći, nije pravno definisan u pravosuđu Bosne i Hercegovine.

Počinioci ubistava se procesuiraju prema odredbama krivičnog zakonodavstva kojima su regulisane različite vrste ubistava.

Jedinstvena statistika o broju femicida i nasilju nad ženama u BiH ne postoji.

Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, od 2015. do danas je ubijeno više od 60 žena.

U Agenciji navode i da prema podacima iz 2021. godine, svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja.

Na osnovu Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Istanbulskom konvencijom, čiji je potpisnik i BiH, formiran je državni Odbor za praćenje provođenja i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH.

Međutim, tu ne učestvuju predstavnici entiteta Republike Srpske, jer smatraju da je praćenje i sprovođenja Istanbulske konvencije u nadležnosti entiteta.

Istanbulska konvencija ima za cilj zaštitu žena od svih vidova nasilja i sprečavanje, procesuiranje i eliminiranje nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Konvencijom se želi dati doprinos suzbijanju svih oblika diskriminacije nad ženama i promoviranje suštinske jednakosti između žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena. Jedna od obaveza zemalja članica Vijeća Evrope, potpisnica Konvencije jeste preduzimanje neophodnih zakonodavnih, odnosno drugih mjera za prevenciju svih oblika nasilja.

Istanbulska konvencija je u BiH stupila na snagu 2014. godine.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content