Šoć: Budućnost Crne Gore je u digitalnoj transformaciji i novim tehnologijama

Piše: Objavljeno: 22/08/2023
featured image

Odbori Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM) predložili su novoj vladi šest ključnih tačaka u okviru aktivnosti na polju digitalne tranformacije, koje neizostavno treba da uđu u program rada buduće izvršne vlasti, kazao je za Tv 7 član Odbora za AI AMM-a Ivan Šoć.

Govoreći o novim tehnologijama Šoć se osvrnuo na potencijal novih tehnologija i kazao da Crnoj Gori to može biti primarna grana koja može donijeti mnogo benefita ali da je prije toga potrebno napraviti plodno tle za poslovanje IT firmi iz svijeta.

Očekuje od mandatara Milojka Spajića da se ozbilinije pozabavi ovom oblašću i zato su, kako kaže, uputili šest preporuka koje se odnose na sledeće.

Odbori za digitalnu transformaciju i za primjenu vještačke inteligencije i drugih naprednih tehnologija AMM-a, prepoznajući važnost novih tehnologija i šansu koju Crna Gora ima na tom polju, smatraju da se ovaj trenutak u svjetlu njihovog uvođenja ne smije ni na koji način ispustiti, niti neracionalno razvodniti.

“U aktuelnom trenutku kada mandatar obavlja konsultacije sa političkim partijama oko potencijalnog sastava i programa 44. vlade, želimo skrenuti pažnju na neke do sada nedovoljno praćene smjernice, koje bez dileme mogu ubrzati naš korak prema EU i koje bi trebalo da budu u fokusu djelovanja buduće vlade”, navodi se u saopštenju.

U AMM-u su zbog značaja za ekonomiju Crne Gore pozvali budućeg premijera da lično preuzme vođenje digitalne transformacije kao izuzetno važne razvojne tačke.

“S tim u vezi predlažemo formiranje posebne organizacione jedinice za digitalnu transformaciju koja bi direktno odgovarala premijeru, i koja bi koordinirala razvoj informacionih tehnologija i digitalne transformacije na nivou vlade i svih ključnih državnih entiteta koji su pod njenom kontrolom”, rekli su predstavnici AMM-a.

Oni su predložili da rukovodilac te organizacione jedinice bude dokazani ICT stručnjak sa višegodišnjim realnim iskustvom u Crnoj Gori ili inostranstvu, da ova pozicija bude zaštićena od političkih uticaja, te da rukovodilac hijerarhijski odgovara isključivo premijeru.

“Predlažemo da se u najkraćem roku realizuju projekat Jedinstveni digitalni šalter i Online registracija firmi. U skladu sa novim inicijativama, predlažemo usvajanje sistema koji omogućava online registraciju firmi, kao i uvođenje e-rezidentsva koje bi olakšalo poslovanje i privuklo strane investitore i kompanije, kao i fokusiranje na ostale e-servise: e-građanin, e-turizam, e-dostava i e-račun”, navodi se u saopštenju.

Iz AMM-a su predložili da se maksimalno efikasno sprovedu neophodne zakonodavne promjene koje će stimulisati ubrzan proces digitalne transformacije.

“Neophodno je prepoznati i mapirati sve prepreke na putu ubrzane digitalne transformacije i neophodne zakonske izmjene sprovesti u roku ne dužem od 12 mjeseci od formiranja nove vlade”, dodali su iz AMM-a.

Predlog AMM-a je i da se uvede nova – stimulativna poreska politika u sferi razvoja digitalne transformacije i IT biznisa, koja bi zadržala postojeće i bila privlačna za nove investicije i investitore u oblasti IT.

“U protivnom rizikujemo da veliki broj domaćih i stranih IT kompanija koje su uspješno započele biznis u Crnoj Gori, u kratkom roku presell biznis u npr. Albaniju koja najavljuje izrazito povoljne poreske stope za IT kompanije i digitalne nomade”, navodi se u saopštenju.

Oni su predložili da u mandatu 44. vlade, IT sektor bude promovisan kao strateška grana privrede, sa svim benefitima i obavezama koje takva promocija zahtjeva.

“U cilju jačanja domaćih IT kapaciteta, predlažemo da se na zakonit način jača i preferira korišćenje domaćih IT resursa, onemogući raspisivanje tendera koji eliminišu apliciranje domaćih IT kompanija, i uvede preporuka da ino ponuđači u procesu uvođenja informacionih tehnologija moraju imati za partnera lokalne IT eksperte ili kompanije”, dodaje se u saopštenju.

AMM predlaže da vlada podrži i promoviše takozvanu Digitalnu koaliciju za Crnu Goru kao platformu za ubrzanje privrednih aktivnosti i saradnju između privatnog i javnog sektora (Smart Montenegro).

“U svjetlu sveprisutne globalne digitalne revolucije, Crna Gora ima priliku da uhvati korak i smanji evidentno zaostajanje za zemljama EU, da uz posvećen rad postane regionalni lider u oblasti digitalizacije, tehnološkog razvoja i posebno novodolazećeg talasa vještačke inteligencije i pratećih naprednih tehnologija. Ne bi smjeli zarad političkih kompromisa ispustiti šansu da ubrzamo Crnu Goru i učinimo je jednostavnijim i ljepšim mjestom za život”, smatraju u AMM-u.

Digitalne tehnologije to donose i to mogu, a mi u Asocijaciji menadžera Crne Gore, poučeni dosadašnjim pogrešnim postavkama snažno naglašavaju potrebu za centralizacijom u ovoj oblasti, i za njenim izdvajanjem iz domena političkih prepucavanja i pregovora.

“Digitalna budućnost Crne Gore trebalo bi da bude čvrsta tačka oslonca, oko koje ne bi smjelo biti prostora za kompromise ili neizvjesnost. Menadžeri odnosno upravljačke strukture su ključni nosioci promjena i inovacija u svakoj organizaciji i u tom smislu smo kao krovna liderska i menadžment organizacija spremni da u skladu sa našim mogućnostima preko pomenutih odbora, pružimo svoju ekspertizu i pomoć u ovom značajnom procesu”, zaključuje se u saopštenju.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content