Škole uskoro dobijaju asistente za sprečavanje vandalizma

Piše: Objavljeno: 06/09/2023
featured image

Foto: Policijska akademija, Danilovgrad

Škole u Crnoj Gori uskoro će dobiti asistente koji će osoblju pomagati u sprečavanju nasilja i vandalizma.

Kako je objavljeno u dokumentu na sajtu Vlade Crne Gore, asistenti će se obučavati u Policijskoj akademiji u Danilovgradu i obuka će trajati 35 dana.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti do 29. septembra, a obuke će početi 2. oktobra.

Ukupan broj polaznika u programu treba da bude 20. 

Kandidati moraju da imaju položen ispit za upravljanje vozilima “B“ kategorije, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, piše rtcg.me.

Kandidatu moraju priložiti i dokaze da nijesu pravosnažno osuđeni na kaznu zatvora za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da za takvo krivično djelo protiv njih nije pokrenut krivični postupak, dokaz da nisu kažnjavani za prekršaj sa elementima nasilja za koji je propisana kazna zatvora, odnosno da za takav prekršaj nije pokrenut postupak, kao i da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

Aplikacioni obrazac za prijavu na ovaj program obuke može se naći na sajtu Policijske akademije.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content