Šćekić: Nasilje nad djecom svačija stvar, Crna Gora uvodi Barnahus model kao multidisciplinarni odgovor na nasilje nad djecom

Piše: Objavljeno: 17/04/2024
featured image

Foto: Mediabiro

Uz podršku UNICEF-a, Savjeta Evrope i EU, Vlada Crne Gore je domaćin regionalne konferencije o multidisciplinarnom modelu zaštite djece od nasilja pod nazivom Barnahus, koji predstavlja primjer međunarodne dobre prakse, a koji će u narednom periodu biti uveden u Crnoj Gori.

Riječ je o Dječjoj kući koja će omogućavati profesionalcima iz različitih sektora – policije, tužilaštva, sudstva, socijalne i zdravstvene zaštite – da istovremeno zajedno rade sa djetetom koje je doživjelo nasilje, i to pod jednim krovom i u okruženju koje je prilagođeno potrebama djeteta. Na ovaj način izbjegava se intervjuisanje djeteta više puta, a koje predstavlja dodatnu traumu za dijete, uključujući i u slučajevima seksualnog zlostavljanja i eksploatacije.

Konferenciju je otvorio Dragoslav Šćekić, potpredsjednik Vlade Crne Gore i predsjednik Savjeta za prav djeteta koji je istakao da je Vlada Crne Gore preduzela niz mjera u cilju unapređenja politika, zakonodavnog okvira i praksi u suzbijanju i zaštiti djece od nasilja i pokazala da je snažno opredijeljena da radi na unapređenju u ovoj oblasti.

“Vlada će ostati čvrsto posvećena stvaranju uslova koji će omogućiti svakom djetetu da raste i razvija svoje pune potencijale u sigurnom okruženju. U tom smjeru Vlada je preduzela konkretne mjere i zahvaljujući saradnji sa UNICEF-om i Savjetom Evrope izradila je studiju izvodljivosti za uspostavljanje dječje kuće po Barnahus modelu u Crnoj Gori. Crna Gora preuzimanjem modela Barnahus želi iskazati svoju punu posvećenoat ispunjavanju svojih obaveza u procesu pristupanja EU. Okončanje nasilja nad djecom zavisi od saradnje mnogih partnera iz različitih sektora, te je nasilje nad djecom svačija stvar,” kazao je Šćekić.

Ređina de Dominićis, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju u svom izlaganju je podsjetila na zabrinjavajuće podatke da je skoro sedam posto žena u Evropi prijavilo da su bile žrtve seksualnog nasilja u djetinjstvu, i rezultate UNICEF-ovog istraživanja u 12 zemalja koji su pokazali da jedno od pet djece koja koriste internet u prethodnoj godini bilo žrtva seksualnog uznemiravanja i eksploatacije. Zbog ovakvih podataka inicijative kao što je Barnahus imaju još veći značaj.

“Ujedinjujući sve relevantne servise pod jednim krovom, dajući koordinisani, efektivni i saosjećajni odgovor na nasilje, zlostavljanje ili eksploataciju djece Barnahus model daje nadu djetetu žrtvi ili svjedoku nasilja i u skladu je sa Konvencijom o pravima djeteta. Za zemlje koje su na putu da postanu članice EU je ključno da usklade sistem sa pravnim tekovinama EU, posebno kada je u pitanju vladavina prava, zaštita žrtava i pravda usmjerena djeci koje su fundamentalne za Poglavlje 23,” navela je de Dominićis.

Regina Jensdotir, šefica Direkcije za prava djeteta, iz Savjeta Evrope istakla je da osiguravanje pravde za žrtve nasilja i formiranje servisa usmjerenih djeci ne smije da čeka.

“Investiranje u dječje servise je hitnije nego ikada, kako bi se stavila tačka na pandemiju nasilja nad djecom što je brže moguće. Mnogo država treba našu podršku i trebamo da ih podržavamo na strateški način. Postavljamo osnovu transformativne promjene za djecu žrtve seksualne eksploatacije i seksualnog
zlostavljanja. Ovo nije samo naša ambicija, već i obaveza,” navela je Jensdotir.

Nj.E. Oana Kristina Popa, ambasadorka EU u Crnoj Gori je u svom obraćanju istakla da je osnivanje dječjih kuća, kao što je Barnahus, korak u pravom smjeru u borbi protiv nasilja nad djecom.

“Crna Gora nema dovoljno specijalizovanih servisa za žene i djecu koji pretrpe nasilje. Trenutno okruženje je usmjereno skloništima i SOS linijama. Iako i oni imaju važnu ulogu, njihovi servisi primarno odgovaraju na hitne slučajeve dok kontinuirana podrška djeci ostaje nerazvijena. Kompletna društvena i reforma zaštite djece treba da obuhvati efektivnu prevenciju, intervenciju i podršku porodice,” podvukla je ambasadorka Popa.

Kao pozitivan primjer borbe protiv nasilja koji Crna Gora može da slijedi navodi se Švedska, te je značajno da je današnjoj konferenciji prisustvovala Nj.E. Anika Ben David, ambasadorka Kraljevine Švedske u Srbiji i u Crnoj Gori.

“Već dugo vremena, ali i sada nastavljamo da budemo posvećeni međunarodni partner kada je u pitanju razvojna saradnja, uključujući zaštitu djece od svih oblika nasilja. Specijalna pažnja treba biti posvećena djeci, njihovim iskustvima i životnim situacijama. Sigurna sam da ćemo najbolje naučiti jedni od drugih iz
iskustava i pozitivnih praksi,” navela je ambasadorka Ben David.

Nakon uvodnih obraćanja uslijedila je prezentacija i samog osnivača Barnahus modela na Islandu, Bragi Guðbrandssona, a zatim i niz drugih panela na temu važnosti implementacije Barnahus modela i održavanja međunarodne saradnje po pitanju borbe protiv nasilja nad djecom.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content