Radonjić: Kontrolisati program stručnog osposobljavanja

Piše: Objavljeno: 15/09/2021
featured image

Građanski pokret Crne Gore obratio se Vladi i nadležnim ministarstvima jer smatraju da je potrebno zakonskim putem pojačati mjere nadzora poslodavaca, te povezati više institucija u proces praćenja stručnog osposobljavanja mladih visokoškolaca. Tvrde da su mladi pripravnici često žrtve zloupotrebe poslodavaca, piše rtcg.me.

“Mladi svršeni visokoškolci su žrtve teških zloupotreba primjene ovog programa, na način što ih ti isti poslodavci angažuju da obavljaju čak i fizičke poslove (da nose gajbe, kuvaju kafu, obavljaju kurirske poslove i sl.) i sve ono što je daleko od struke zbog koje su ti mladi ljudi angažovani – mlade pravnike, politikologe, ekonomiste, profesore i sl. sa čime sam imala prilike da se uvjerim lično u jednoj opštini na sjeveru Crne Gore, gdje je jedan mladi inženjer bio prinuđen na tu vrstu pripravničkog staža”, saopštila je predsjednica Građanskog pokreta Jelena Radonjić.

Tvrdi da poslodavci zloupotrebljavaju ovaj program tako što uzimaju novac od države, oslobođeni su poreza, a pripravnicima kažu da ne moraju ni dolaziti na posao te da će im svakako dati potvrdu da su odradili pripravnički staž.

“Provjere su vršene uglavnom kod poslodavaca koji imaju veće firme, poput mobilnih operatera i sl., ali manje firme, advokatske kancelarije, projektni biroi i sl. nisu bili predmet kontrola, a i mehanizmi kontrola nisu adekvatni jer se u praksi dešavaju zloupotrebe”, navodi se u saopštenju.   

Ona je navela da resorno ministarstvo ima stručni tim koji će vršiti kontrolu realizacije Programa stručnog osposobljavanja mladih.

“Po slovu zakona sve je u redu. Međutim, praksa je drugačija, te sam kao bivši profesor mnogih mladih ljudi koje imam priliku da kontaktiram i upitam za pripravnički staž, ovim putem upitala i nadležnog ministra da li ima adekvatne mehanizme kontrole poslodavaca koji se jave i učestvuju u ovom programu, i da li imaju kadar za tu vrstu nadzora, i neke konkretne izvještaje inspekcije koja je izlazila na teren i provjeravala poslodavce? Sa kojim kapacitetima te vrste raspolaže i koji su rezultati te kontrole koja se pominje u ovom pozivu”, kazala je ona.

Za nju je neprihvatljiv podatak iz poziva da je čak 50% korisnika Programa nastavilo radni angažman, što nesumnjivo doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih ljudi.

“ Čak i da je tako, kako to da pripravnici imaju prednost pri zaposlenju ispred 10 hiljada visokoškolaca, magistara i doktora nauka na evidenciji ZZZCG među kojima ima i onih i sa po dva stručna ispita za različite oblasti, i sa radnim iskustvom, za zaposlenje u firmi koja prethodno nije imala potrebu za angažovanjem novih uposlenika? “, pita Radonjić.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content