Radna grupa da nađe rješenje po tužbama za neisplaćeni prevoz

Piše: Objavljeno: 30/12/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Zaštitnice imovinsko-pravnih interesa Crne Gore smatra da su neosnovana potraživanje državnih službenika i namještenika za naknadu troškova prevoza od 2008. do 2015. godine. Pored toga Ministarstvo finansija zaduženo je da sačini analizu o potencijalnim finansijskim efektima u vezi sa ovim pitanjem i da predloži formiranje međuresorne radne grupe za utvrđivanje konačnog rješenja.

Vlada se upoznala sa Informacijom o postojanju pravnog osnova i drugih spornih pitanja u vezi isplate troškova prevoza za period 2008. – 2015. godine, piše rtcg.me.

“Informacija, pored ostalog, sadrži i Mišljenje Zaštitnice imovinsko-pravnih interesa Crne Gore u kojem se ocjenjuje neosnovanim potraživanje državnih službenika i namještenika za naknadu troškova prevoza na rad i sa rada za traženi period”, saopštila je Vlada.

Ova ocjena se kako navode, prije svega, temelji na činjenici da je stupanjem na snagu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika iz 2004, 2007, i 2008. godine prestao da važi Zakon o platama u oblasti vanprivrede u dijelu koji se odnosi na zarade i druga primanja državnih službenika, ali i drugi propisi kojima su uređena pitanja plata, naknada i drugih primanja državnih službenika, te da pravo na naknadu troškova prevoza na rad i sa rada ne propisuje niti jedan propis nakon stupanja na snagu ovog Zakona, pa ni Opšti kolektivni ugovor, niti Granski ugovor za oblast uprave i pravosuđa.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da sačini analizu o potencijalnim finansijskim efektima u vezi sa ovim pitanjem i da predloži formiranje međuresorne radne grupe za utvrđivanje konačnog rješenja”, poručuju iz Vlade.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)