Prijava NVO “I Mi Boke”: Ni nakon dvije godine zgrada Centra u Kotoru nije prilagođena za OSI

Piše: Objavljeno: 27/07/2021
featured image

Protiv bivšeg ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića i direktora Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, Vasilija Todorovića, izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava–Mima Ivanović, podnijela je krivičnu prijavu, zato što ni nakon više od dvije godine pravosnažnosti presude Osnovnog suda u Kotoru, nijesu učinili ništa da zgradu ovog Centra prilagode za osobe s invaliditetom.

Kako ističu u saopštenju ove NVO, tom prilikom je i od samog Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru Ivanović pretpjela diskriminaciju po osnovu invaliditeta, zbog toga što je platforma za pristup i kretanje korisnika invalidskih kolica bila u kvaru, piše rtcg.me.

“Protiv JU Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva i Ministarstva rada i socijalnog staranja, Miroslava-Mima Ivanović i još jedna osoba s invaliditetom (obje korisnice invalidskih kolica), podnijele su grupnu tužbu još 2016. godine, nakon što se pregled Prvostepene socijalno-ljekarske komisije u decembru 2015. godine, u postupku odlučivanja o njihovom pravu na ličnu invalidninu, obavio na trotoaru ispred ovog Centra. Taj slučaj je jedan u nizu, koje OSI trpe svaki dan, a na koje niko ne reaguje, čak ni osnovna državna tužilaštva koja bi povredu ravnopravnosti učinjenu prema OSI trebala da gone po službenoj dužnosti. Presuda Osnovnog suda u Kotoru, koja je postala pravosnažna i izvršna 6. aprila 2018. godine, je obavezala Centar za socijalni rad i Ministarstvo da obezbjede uslove za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad OSI u zgradi ovog Centra u skladu sa važećim propisima, kao i da im obezbjedi prilaz objektu na glavnom ulazu, ukoliko je to tehnički izvodljivo. Osim izrade idejnog projekta prilagođavanja i pregovora sa Delegacijom EU u Crnoj Gori za obezbjeđivanje finansijskih sredstava, ništa konkretno na terenu nije učinjeno da se Centar za socijalni rad u Kotoru prilagodi za OSI”, naglašavaju u saopštenju NVO.

Ovim su, kako dodaju u saopštenju, Purišić i Todorović počinili više produženih krivičnih djela u sticaju, i to: povreda ravnopravnosti, neizvršenje sudske odluke, nesavjestan rad u službi i rasna i druga diskriminacija.

“Ukoliko do kraja godine zgrada Centra ne bude prilagođena shodno Presudi Osnovnog suda u Kotoru, Ivanović će istu krivičnu prijavu podnijeti i protiv aktuelnog ministra finansija i socijalnog staranja, koji je svakako imao manje vremena da postupi prema donijetoj presudi. Očekuje se da će Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odlučiti po podnijetoj Krivičnoj prijavi u zakonskom roku, te da će po službenoj dužnosti samo pokrenuti krivične postupke protiv rukovodećih lica javnih institucija koje krše ljudska prava OSI. Ukoliko to ne bude slučaj, i protiv nadležnih osnovnih državnih tužilaca će pokrenuti odgovarajuće postupke”, navodi se u saopštenju.

Ivanović je pozvala sve osobe s invaliditetom da zaštitu i ostvarivanje svojih prava štite pred nadležnim institucijama u svim dozvoljenim pravnim postupcima, uključujući i krivični postupak, za šta im I MI Boke, može dati podršku.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content