Premija osiguranja u prošloj godini 108 miliona

Piše: Objavljeno: 25/01/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Društva za osiguranje su tokom prošle godine, prema preliminarnim podacima, fakturisala ukupnu bruto premiju od 108,3 miliona eura, što je 9,6 odsto ili 9,5 miliona eura više u odnosu na 2021, saopšteno je iz Agencije za nadzor osiguranja.

Savjet Agencije je razmatrao rezultate poslovanja crnogorskog sektora osiguranja u prošloj godini, pa je na sjednici konstatovano da je prethodna godina bila najbolja do sada kada je u pitanju bruto fakturisana premija, nadmašivši rezultate do sada rekordne 2021, prenosi rtcg.me.

“Premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast 10,3 odsto ili 8,1 milion eura, kao i premija životnog osiguranja za 6,8 odsto ili 1,4 milion eura u odnosu na 2021. godinu”, navodi se u saopštenju.

Najzastupljenija vrsta osiguranja na crnogorskom tržištu je osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila sa učešćem od 36,6 odsto, zatim osiguranje života sa učešćem od 18,1 odsto, osiguranje od posljedica nezgode sa učešćem od 10,6 odsto i ostala osiguranja imovine sa učešćem od 9,1 odsto u ukupnoj tržišnoj premiji. Ukupna imovinska osiguranja iznose 12,6 odsto učešća.

Savjet je, kako se dodaje, donio Pravilnik o sistemu upravljanja u društvima za osiguranje.

Pravilnikom, kojim se crnogorska dodatno usklađuje sa EU regulativom u oblasti osiguranja, obuhvaćeni su opšti organizacioni zahtjevi za društva za osiguranje, organizacioni zahtjevi po pitanju ključnih funkcija i zahtjevi za imenovanje lica odgovornih za rukovođenje tim ključnim funkcijama.

“Najznačajnija novina u oblasti upravljanja je detaljno propisivanje sistema i funkcije upravljanja rizicima, gdje je, između ostalog, uvedena obaveza društva da kapitalne potrebe, osim onih definisanih Zakonom o osiguranju, procjenjuje i na bazi rizika, te da najmanje jednom godišnje sprovodi samostalnu procjenu rizika i solventnosti (ORSA izvještaj)”, navodi se u saopštenju.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content