Prava CG: Traže poboljšanje položaja OSI

Piše: Objavljeno: 07/10/2021
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Prava Crna Gora podnijela je Skupštini Crne Gore set izmjena i dopuna zakona radi poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, saopšteno je iz te partije.

Kako se navodi, set izmjena i dopuna zakona se sastoji od Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, Predloga zakona o dopuni Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Predloga zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Iz Prave CG su kazali da se Predlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost oslobađaju se od plaćanja PDV-a pri uvozu osobe sa 80 odsto ili više fizičkog ili senzornog invaliditeta, odnosno najmanje 60 odsto dugoročnog oštećenja organa za kretanje, koje za vlastite potrebe uvoze putnička vozila, piše rtcg.me.

“Ovo je neophodno, jer važećim zakonskim rješenjem nisu obuhvaćene sve osobe sa teškim invaliditetom, niti osobe koje se otežano kreću, čime je veliki broj njih doveden u neravnopravan položaj. Ovim predlogom izmjene i dopune zakona oslobođene su i organizacije osoba sa invaliditetom od plaćanja PDV-a prilikom uvoza vozila za svoje potrebe, jer te organizacije rade na uključivanju osoba sa invaliditetom u različite društvene aktivnosti”, piše u saopštenju.

Predlogom zakona o dopuni Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kako se navodi, uvodi se obaveza organa vlasti da moraju obezbijediti pristup informacijama u formi dostupnoj osobama sa invaliditetom, u skladu sa vrstom invaliditeta.

“Ovo je neophodno, jer u važećem Zakonu o slobodnom pristupu informacijama nije predviđeno da organ vlasti mora omogućiti pristup informacijama u formi dostupnoj osobama sa invaliditetom, tako da u praksi određene osobe sa invaliditetom ne mogu doći do svih informacija u posjedu organa vlasti, čime se dovode u neravnopravan položaj”, kazali su iz Prave CG.

Saopšteno je da se, Predlogom zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, omogućava korisnicima, koji ostvaruju pravo na porodičnu penziju na osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, da istu mogu staviti u stanje mirovanja, ako postoji mogućnost da se zaposle.

“Nakon prestanka radnog odnosa daje im se pravo da mogu nastaviti primati porodičnu penziju u istom iznosu u kojem su je primali prije zasnivanja radnog odnosa. Na taj način se osobama sa invaliditetom omogućava da mogu zasnovati radni odnos, a da ne izgube pravo na porodičnu penziju, što je za njih veoma važno, jer im daje određenu sigurnost. Tako se u skladu sa Кonvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom, daje mogućnost osobama sa invaliditetom da ostvare svoje pravo na samostalan život i rad”, navode iz Prave CG.

Ta partija poziva sve političke subjekte da se u što hitnijem roku usvoji taj set izmjena i dopuna Zakona važnih za osobe sa invaliditetom.

“Prava Crna Gora sistemski radi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, pa ćemo tako u skupštinsku proceduru u narednom periodu predati dalja sistemska rešenja u tom pravcu”, dodaje se u saopštenju.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content