Potpisani ugovori sa pet NVO za finansiranje projekata u oblasti zaštite OSI

Piše: Objavljeno: 23/12/2021
featured image

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma potpisalo je juče ugovore sa 5 nevladinih organizacija koje su ostvarile pravo na sredstva za finansiranje nevladinih projekata u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, koji će osobama sa invaliditetom omogućiti lakši pristup objektima i otkloniti arhitektonske prepreke koje ih sprječavaju da samostalno i sa lakoćom ostvaruju svoja prava.

Ukupna sredstva koja su opredijeljena za finansiranje projekata iznose 80 000 eura. 

Obraćajući se prisutnima, ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, prof. dr Ratko Mitrović izjavio je da je Ministarstvo dužno da, u skladu sa zakonom, stvori dostupno okruženje i otkloni sve arhitektonske prepreke koje sprječavaju osobe sa invaliditetom da samostalno i sa lakoćom ostvaruju svoja prava.

Ovo je veoma značajan projekat. Pozivam sve NVO koje se bave zaštitom osoba sa invaliditetom da dođu kod mene na razgovor, da utvrdimo činjenično stanje pristupačnosti objekata u Crnoj Gori i da, paralelno sa tim, sačinimo bazu objekata koji nijesu pristupačni, a trebali bi biti, kako bi zajedničkim snagama omogućili OSI nesmetano kretanje”, dodao je ministar Mitrović.

Jelena Raičević, koja je ispred MEPG-a bila predsjednica Komisije za dodjelu finansijskih sredstava za projekte NVO sektora saopštila je da je od ukupno 18 projekata koji su konkurisali, 5 projekata po ocjeni nezavisnih procjenjivača ocijenjeno sa najvećim brojem bodova. Kako je naglasila, prvorangirani projekat je dobio sredstva u iznosu od 20.000 eura koja će biti uložena u izgradnju lifta unutar Dječije bolnice.

Naš zadatak, misija i vizija je da pravimo pristupačne objekte, da pravimo gradove, gdje će svi imati parvo na nesmetan život”, poručila je Raičević.

Savo Knežević iz prvorangirane NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju” zahvalio je resornom Ministarstvu, zatim Komisiji jer su prepoznali značaj projekta.

Ovaj projekat neće biti od koristi samo jednoj ciljnoj grupi, već svim građanima Crne Gore. Svakako da će ovaj projekat načelno imati zadatak da obezbijedi lakši pristup osobama sa invaliditetom. Višesektorska diskiriminacija će se zaustaviti i spriječiti na određeni način upravo kroz realizaciju ovakvih projekata“, izjavio je Knežević.

Kako dodaju iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, jučerašnji sastanak je dobar primjer saradnje između NVO sektora i Vladinog sektora.

U narednom periodu Ministarstvo će pratiti realizaciju projekata koji su dobili sredstva, odnosno realizaciju Ugovora čijim potpisivanjem su NVO preuzele obavezu namjenskog korišćena sredstava i unapređenje oblasti zaštite lica sa invaliditetom.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content