Ponovo prodaja zemljišta u Tološima

Piše: Objavljeno: 05/09/2023
featured image

Kompanija Plantaže raspisala je drugi poziv za prijavu na javnu licitaciju za prodaju nepokretnosti u Podgorici, sa najnižom početnom cijenom od 804,2 hiljade EUR.

Predmet prodaje je zemljište, odnosno više parcela, ukupne površine 10,95 hiljada metara kvadratnih u naselju Tološi, a prodaje se isključivo kao cjelina u viđenom stanju.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 30 dana od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Pravo učešća imaju građani i preduzeća koji ispunjavaju zakonske uslove za sticanje nepokretne imovine u Crnoj Gori.

Prijave se mogu podnositi do 7. septembra do 14 sati, a licitacija će se obaviti 11. septembra u upravnoj zgradi Plantaža.

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokaz o uplati depozita ili bankarske garancije, u iznosu od pet odsto od najniže početne cijene, odnosno 40,2 hiljade EUR.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content