Otpisali vakcine vrijedne 4,6 miliona eura, bez odluke direktora

Piše: Objavljeno: 17/02/2024
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Apoteke Crne Gore Montefarm, na čijem je čelu od sredine 2021. godine Goran Marinović, dobila je pozitivno mišljenje Državne revizorske institucije (DRI) na finansijski izvještaj za 2022. godinu, dok su brojni propusti rezultirali negativnim mišljenjem na pravilnost poslovanja.

Revizijom je utvrđeno da je krajem 2022. godine, komisija Montefarma utvrdila da je potrebno uništiti vakcine i testove za kovid, ukupne vrijednosti 4,6 miliona eura, od čega je iz donacija obezbijeđeno tri miliona, dok je ostatak platila Vlada. Iako je u knjigovodstvu to isknjiženo, otpisu nije prethodila odluka direktora, na što ih obavezuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti, piše Pobjeda.

Zapošljavanje

Pored 432 stalno zaposlena, sistematizovana radna mjesta pokrivalo je 37 ugovoraca, a neki na duži period i puno radno vrijeme, što je Montefarm koštalo 54.000 eura. Više od milion eura potrošeno je angažovanjem zaposlenih preko agencije, bez javnog oglašavanja i odluke borda. Revizori ocjenjuju da je zbog velikog broja lica koja su na ovaj način zaposlena, odbor trebalo da razmatra problem zapošljavanja, ali i da da saglasnost na takvu praksu.

A odbor se u toj godini sastao samo tri puta, iako su im naknade uredno mjesečno isplaćivane. Na njih je ukupno potrošeno 67,8 hiljada eura, od čega su članovi do novembra primali 550, a onda 700 eura, a predsjednik do novembra 825 eura odnosno 1.050 eura. Iako zakon propisuje da odluke o njihovim naknadama potpisuje Vlada, to je u ovom slučaju radio predsjednik borda.

Revizori su utvrdili i da su aktom o sistematizaciji iz 2022. predviđeno da rukovodioce sektora za ekonomsko-pravne odnose i galensku laboratoriju imaju dvije, a ostali tri godine iskustva. Revizori su ukazali da je riječ o hijerarhijski istim zvanjima, sa identičnim koeficijentima i sličnim zaduženjima, zbog čega i uslovi koji se odnose na iskustvo, moraju biti isti. Osim toga, ovim aktom je potrebno uključiti i svih 56 apoteka, a devet nije uneseno.

Finansije

Montefarmu je iz budžeta uplaćeno 131,9 miliona eura, od čega je 20 miliona ostalo na računu, čime se, kako ukazuje DRI, stvara se prostor za diskrecionu potrošnju.

Kompanija je za bruto zarade, naknade, dnevnice, smještaj i prevoz potrošila 7,3 miliona eura, što je 25,5 odsto više u odnosu na godinu ranije.

Posljednjeg dana 2022. godine potraživali su 5,3 miliona eura od zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstva.

Cesije

Montefarm sa Fondom zdravstva i javnim zdravstenim ustanovama račune izmiruje putem ugovora o cesiji.

– Na kraju mjeseca, za sve račune za ljekove i medicinska sredstva koji su nabavljeni putem javnih tendera koje finansira FZCG, sačinjava se ugovor o cesiji, koji potpisuju javna zdravstvena ustanova – povjerilac, koji prenosi potraživanje (cedent), Montefarm – novi povjerilac, na koga se potraživanje prenosi (cesionar), i Fond dužnik po potraživanju koje se prenosi (cesus/ustupljeni dužnik). Na taj način se avansi za ljekove i medicinska sredstva pravdaju fakturama iz apoteka i fakturama prema JZU, tj. cesijama sa JZU, da bi se i njihova obaveza prema Montefarmu zatvorila – stoji u izvještaju.

Ipak, revizijom je utvrđeno da u više ugovora nema potrebnih podataka, kao što je bio slučaj sa Kliničkim centrom na iznos od 3,3 miliona eura.

Javne nabavke

U 2022. godini javne nabavke koštale su 80 miliona eura. Revizori su utvrdili da je Montefarm u postupcima jednostavne nabavke, vrijednosti do pet hiljada eura, nabavljao ljekove i medicinska sredstva od dobavljača sa kojima već ima sklopljene ugovore kroz otvorene ili pregovaračke postupke, bez javnog poziva, a ukupna vrijednost tih nabavki preko četiri najveća dobavljača premašila je 1,6 miliona eura.

Propusta ima i u sprovođenju unutrašnjih kontrola, nemaju registar rizika, ni sistem dvojnog potpisa kod primanja i plaćanja faktura, niti su podatke o imovini dostavili Upravi za nekretnine. Trebaju redovno donositi programe rada i razvoja, interne procedure u vezi sopstvenih prihoda, a otpis ljekova i medicinskih sredstava treba odobravati direktor na prijedlog popisne komisije.

Kolegijum kojim je rukovodio senator dr Branislav Radulović sa senatorom dr Milanom Dabovićem je izdao je 36 preporuka Montefarmu, oko čije realizacije će se morati pozabaviti u naredna četiri mjeseca. Izvještaj će, osim odboru za zdravstvo, rad i socijano staranje, dostaviti Ministarstvu zdravlja i Vrhovnom državnom tužilaštvu.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content