Opština Bar: 40 hiljada eura za podršku mladim poljoprivrednicima

Piše: Objavljeno: 17/09/2022
featured image

Foto: Ilustracija, pexels

Opština Bar objavila je drugi javni poziv za učešće u programu podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike kroz finansijsku podršku u lokalnoj samoupravi.

„Pravo da se prijave imaju nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Biroa rada Bar kao potencijalni preduzetnici koji žele da razviju svoju biznis ideju i započnu samostalno poslovanje u poljoprivredi, koji imaju prebivalište odnosno sjedište u Baru i imaju od 18 do 30 godina“, navodi se u saopštenju.

Kako navode, ukupan iznos sredstava opredijeljenih za raspodjelu po ovom pozivu iznosi 40 hiljada eura. Sredstva su opredijeljena odlukom o budžetu Opštine za ovu godinu.

Najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom biznis planu iznosi deset hiljada EUR, a odobreni projekat se finansira u iznosu od 100 odsto opravdanih troškova iz biznis plana.

Pod opravdanim troškovima se, između ostalog, ubrajaju troškovi nabavke namjenske opreme i mehanizacije, oformljivanje pčelinjih zajednica, kupovina domaćih životinja, sjemenskog i sadnog materijala za povrtarsku proizvodnju, kao i izgradnje plastenika.

Poziv je otvoren 30 dana od objavljivanja, a popunjeni prijavni formular i prateća dokumentacija predaju se u tri primjerka Građanskom birou Opštine Bar ili poštom na adresu Bulevar revolucije 1, 85000 Bar – Sekretarijat za privredu.

Dodatne informacije u vezi sa prijavljivanjem na poziv mogu se dobiti putem e-maila privreda@bar.me, telefona 030/301-450 i u kancelariji Sekretarijata za privredu (br.116) svakog radnog dana od osam sati i 30 minuta do 12 sati.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content