Održane informativne sesije za S3 grant šemu

Piše: Objavljeno: 22/01/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Informativne sesije za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme Podrška implementaciji Strategije pametne specijalizacije (S3) kroz projekte održane su u više gradova kako bi se potencijalni aplikanti bliže upoznali sa njegovim uslovima.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma saopšteno je da su informativne sesije održane u Podgorici, Beranama, Kotoru i Nikšiću i bile su prilika da se potencijalni podnosioci predloga projekata, odnosno aplikanti bliže upoznaju sa tim pozivom, uslovima i aktivnostima, pravima i obavezama, kao i finansijskim sredstvima koja su na raspolaganju.

Niz informativnih sesija održalo je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u saradnji sa ministarstvima finansija i nauke i tehnološkog razvoja, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.

“Grant šema ima za cilj da doprinese jačanju ekonomske konkurentnosti i inovacionih kapaciteta Crne Gore kroz jačanje veza između nauke i industrije i namijenjena je mikro, malim ili srednjim preduzećima, naučno-istraživačkim ustanovama, javnim ili privatnim univerzitetima, subjektima inovacione infrastrukture: naučno-tehnološki park, inovaciono-preduzetnički centar, poslovno-tehnološki inkubator, centar za transfer tehnologije, klasterske organizacije i druge subjekte inovacione infrastructure”, navodi se u saopštenju.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za finansiranje projekata je 900 hiljada eura, pri čemu je minimalan iznos dodijeljenog granta 60 hiljada eura, a maksimalan iznos granta 120 hiljada eura.

“Sredstva je obezbijedila Evropska unija, uz kofinansiranje Vlade”, rekli su iz Ministarstva.

Rok za dostavljanje sažetka projekta je 30. januar.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content