Održana regionalna konferencija „Sprječavanje višestruke diskriminacije lica sa invaliditetom”

Piše: Objavljeno: 21/12/2021
featured image

Na jučerašnjoj regionalnoj konferenciji „Sprječavanje višestruke diskriminacije lica sa invaliditetom“, državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Bojan Božović, poručio je da je Vlada Crne Gore posvećena Evropskoj Uniji, prije svega obavezama Poglavlja 23 – pravosuđe i temeljna prava, kao najvažnijeg poglavlja u procesu pristupanja. Kako je objasnio, sa aspekta ljudskih i manjinskih prava, poseban fokus je na preduzimanju mjera u zabrani višestruke diskriminacije.

Kako je saopšteno, u uvodnom izlaganju, v.d. generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, Aleksandra Popović saopštila je da se upravo nova Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jedakosti 2022-2027, kroz posebno poglavlje bavi zaštitom od višestruke diskriminacije, kao i žena i djevojčica sa invaliditetom.

Popović je navela da su Akcionim planom planirane i aktivnosti koje doprinose zaštiti lica sa invaliditetom, pripadnicima manjinskih naroda, kao i pripadnicima RE populacije.

Ona je naglasila da je razmjena iskustava i osvrt na sprječavanje višestruke diskriminacije lica sa invaliditetom, iz ugla članova  Komiteta UN-a za prava lica sa invaliditetom od izuzetne važnosti za državu Crnu Goru i napredak u tom smjeru.

Potpredsjednica Komiteta UN-a o pravima lica sa invaliditetom, Kim Miyon, koja se konferenciji priključila putem ZOOM-a, govorila je na temu „Višestruki ili teži oblici diskriminacije u preambuli Konvencije o pravima lica sa invaliditetom”. Ona je izrazila zabrinutost zbog teških uslova sa kojima se suočavaju lica sa invaliditetom, izložena višestrukim ili težim oblicima diskriminacije na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vejre, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog, etničkog, autohtonog ili društvenog porijekla , imovine, rođenja, starosti ili drugog statusa.

Zamjenik Pravobranitelja za lica sa invaliditetom Republike Hrvatske, Dario Jurišić podjelio je primjere prakse i iskustva Republike Hrvatske, na temu „Pravni i institucijonalni okvir i izazovi sprječavanja višestruke diskriminacije osoba s invaliditetom“.

Iz ugla nevladinih organizacija, učesnicima se obratila izvršna direktorica NVO „I MI BOKE“, Miroslava Mima Ivanović, koja je predstavila  realizovane projekte iz oblasti sprječavanja višestruke diskriminacije.

Kako se dodaje u saopštenju, učesnici su poručili da ova konferencija, nije samo potvrda preduzimanja mjera i aktivnosti na sprečavanju diskriminacije lica sa invaliditetom, već jedan korak naprijed u borbi za ljudska prava.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content