Održan okrugli sto ,,Harmonizacija propisa sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom“

Piše: Objavljeno: 28/03/2022
featured image

Okruglom stolu koju je NVO Djeca Crne Gore organizovala u saradnji sa Opštinom Tuzi dana 25.03.2022. godine, na temu ,,Harmonizacija propisa sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom“ koji se realizuje u sklopu projekta ,,Saradnjom do boljeg položaja LSI u Tuzima“ prisustvovala je generalna direktorica Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom Aleksandra Popović.

,, Posjeta je imala za cilj informisanje predstavnika lokalne samouprave Opštine Tuzi organizacija lica sa invaliditetom iz navedene opštine, Biroa rada i Centra za socijalni rad o pravima lica sa invaliditetom, i potrebi implementacije Lokalnog Akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u Tuzima za period 2021-2023 godine u ovoj oblasti”, navodi se u saopštenju.

Generalna direktorica Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom Aleksandra Popović je zaključila da jedino kroz multisektorski i multidimenzionalni pristup možemo dovesti do unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u skladu sa konvencijom UN na čemu se intezivno radi.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content