Odobren zakup četiri parcele u Šavniku za gradnju vjetroelektrana

Piše: Objavljeno: 09/02/2024
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Vlada Crne Gore dala je saglasnost za davanje u zakup nepokretnosti u svojini države u opštini Šavnik na 30 godina, a za potrebe instaliranja vjetroelektrana.

Kako navode u saopštenju sa jučerašnje sjednice, vjetroelektrane su planirane na katastarskim parcelama u Boanu, Tušinji, Krnjoj Jeli i Timaru, a daju se u zakup na 30 godina.

“Data je saglasnost za davanje u zakup nepokretnosti u svojini Crne Gore, na period od 30 godina, radi izgradnje vjetroelektrane, i to katastarskih parcela KO Boan, KO Tušinja, KO Krnja Jela i KO Timar, sve u opštini Šavnik, a u cilju izgradnje vjetroelektrane. Tim povodom, zadužuje se ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da formira komisiju za davanje u zakup nepokretnosti u državnoj svojini”, navode u saopštenju.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je pripremilo nacrt aukcijske dokumentacije, odnosno: javni poziv, izjavu o povjerljivosti, informativni memorandum, nacrt ugovora o davanju u dugoročni zakup i prijavu za učešće na aukciji, piše rtcg.me.


“Javnim pozivom se predviđa izdavanje u zakup predmetnog zemljišta, površine 2.033.897 m², na period od 30 godina radi projektovanja, izgradnje, eksploatacije i održavanja vjetroelektrane, instalisane snage 6,6 KW po jednom vjetrogeneratoru, po početnoj cijeni zakupa na godišnjem nivou u iznosu od 569.500 eura. Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička, domaća i strana lica, kao i konzorcijumi, ako su kupili aukcijsku dokumentaciju, uplatili depozit u iznosu od 5 % od iznosa početne cijene zakupnine, i to 28.475 eura, potpisali nacrt ugovora i registrovani kao učesnici na aukciji”, objašnjavaju u saopštenju.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content