Obavještajni podaci crnogorske carine pomogli zapljenu konoplje u Hrvatskoj

Piše: Objavljeno: 20/12/2023
featured image

Foto: UPC

Obavještajne informacije crnogorske carine doprinijele su da u Hrvatskoj bude zaplijenjeno više od 726 kilograma konoplje, koliko je zvanično deklarisano. Ovaj slučaj ujedno potvrđuje i kvalitetnu međunarodnu saradnju u carinskim pitanjima.

Crnogorska Uprava prihoda i carina (UPC) je, prilikom najavljenog postupka izvoza konoplje od privrednog društva koje se bavi uzgojem ovog bilja, a nakon pregleda dokumentacije koja je dostavljena prilikom izvoza, pokrenula postupak preispitivanja izvoza.

S obzirom da se radi o osjetljivoj robi sa aspekta mogućeg nelegalnog prometa i zloupotreba droga, te da pri prometu, prema crnogorskim propisima, ne smije sadržati preko 0,2% tetrahidrokanabinola (THC), UPC je ovu robu zaustavila radi detaljnog pregleda robe i dostave dodatnih podataka.

Izvozna dokumentacija koja je dostavljena crnogorskoj carini, između ostalog, sadržala je i laboratorijski nalaz izdat od hrvatske laboratorije koji formalno potvrđuje da se procenat tetrahidrokanabinola (THC) nalazi u zakonom dozvoljenim granicama. Međutim, za crnogorske carinike bio je sporan način na koji je predmetna roba uzorkovana i poslata na analizu u Hrvatsku.

Imajući u vidu da je roba višednevno zadržana radi prikupljanja informacija i detaljnog pregleda, Uprava prihoda i carina je preko svojih obavještajnih kanala, na osnovu međunarodne saradnje sa carinskom službom Republike Hrvatske, proslijedila obavještajnu informaciju kolegama iz Hrvatske o spornom izvozu, i osnovu sumnje o procentu THC-a na nalazu koji je dostavljen.

Tom prilikom, crnogorska carina je zatražila da se roba nanovo uzorkuje nakon ulaska u Republiku Hrvatsku, te da zvaničnu informaciju o nivou THC-a, hrvatska carina proslijedi nakon dobijanja nalaza.

Sporni tovar konoplje je prilikom izvoza upućen do graničnog prelaza Debeli Brijeg, uz službenu pratnju carinika iz crnogorskog Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu, gdje su ga po prethodnom dogovoru sačekali hrvatski carinski službenici na graničnom prelazu Karasovići.

Carinska uprava Hrvatske je danas obavijestila Upravu prihoda i carina da su, nakon sprovedenog laboratorijskog ispitavanja, utvrdili udio THC veći od dozvoljenog u svih 5 uzetih uzoraka. UPC je o svemu obavijestila crnogorsku Upravu policije, radi iniciranja daljih koraka prema nadležnom tužilaštvu.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content