Obaveza da se dugoročnim projektima pristupa sa pažnjom

Piše: Objavljeno: 28/04/2023
featured image

Foto: EPCG

Energetski činioci imaju obavezu da dugoročnim projektima pristupaju sa naročitom pažnjom, jer i nepredvidiva globalna kretanja imaju ogroman uticaj na poslovne zamisli, rekao je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Milutin Đukanović.

Kako je saopšteno iz EPCG, na Jahorini se održava VI Jahorina Ekonomski forum (JEF), pod nazivom „Regionalne integracije i Bosna i Hercegovina: Berlinski proces i/ili Otvoreni Balkan“.

Organizator JEF-a je Udruženje ekonomista „Ekonomski forum“, a institucionalni pokrovitelji su predsjednik Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (BiH).

Iz EPCG su kazali da ovogodišnji forum okuplja više od 400 učesnika iz desetak evropskih država.

“JEF predstavlja manifestaciju na kojoj se diskutuje o značajnim ekonomskim pitanjima i donose zaključci koji su, u značajnoj mjeri, inkorporirani kako u aktivnosti svih nivoa vlasti u Republici Srpskoj i BiH, tako i u ekonomsku praksu u realnom sektoru”, kaže se u saopštenju.

Đukanović je, na panelu pod nazivom “Energetska tranzicija – (ne)siguran put”, upoznao prisutne sa rezultatima EPCG tokom prethodnih 12 mjeseci, kao i sa planovima za predstojeći period.

On je kazao da su najvažniji činioci poslovanja EPCG u prethodnom period rekordna neto dobit (114 miliona samo u prvom kvartalu ove godine), bez državne pomoći i povećanja cijene električne energije za domaćinstva.

Đukanović je naveo da su činioci poslovanja i uspješno sprovođenje projekta Solari 3000+ i pokretanjem novog Solari 5000+, kao i kupovina imovine Željezare za cijenu višestruko nižu od realne, kojom je omogućeno pokretanje nove firme, EPCG-Željezara Nikšić.

On je istakao da troma državna administracija, nesređeni javni registri i komplikovana procedura javnih nabavki predstavljaju značajnu prepreku za brz i efikasan razvoj projekata.

“Naglašavajući pritom obavezu svih energetskih činilaca da dugoročnim projektima pristupaju s naročitom pažnjom, jer i nepredvidiva globalna kretanja imaju ogroman uticaj na sve naše poslovne zamisli”, kaže se u saopštenju.

Iz EPCG su naveli da su učesnici panela saglasni sa ocjenom da postoji prostor za razvoj novih projekata iz domena obnovljivih izvora energije i unapređenje regionalne saradnje, naročito u kontekstu izazovne energetske tranzicije.

“S tim što bi bilo veoma važno da i EU i administracije država regiona pokažu više spremnosti za adekvatnu podršku pravednoj energetskoj tranziciji”, navodi se u saopštenju.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content