Nijesu realizovali nijednu od 49 preporuka

Piše: Objavljeno: 16/09/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Fond za zdravstveno osiguranje (FZO), na čijem je čelu od polovine prošle godine dr Vuk Kadić, nije realizovao većinu preporuka Državne revizorske institucije (DRI) iz revizije za 2021. godinu koja je rezultirala duplim negativnim mišljenjem.

Od 49 preporuka djelimično su realizovane tri, jedna je u fazi realizacije, za devet nije mogao biti utvrđen status, dok 36 nije realizovano. Na čelu FZO-a je od polovine marta 2021. godine bio aktuelni ministar zdravlja Dragoslav Šćekić (SNP), koji je u februaru, nakon objavljene revizije, organizovao konferenciju za medije da saopšti kako nalaz DRI nema veze s njim i tvrdio da je njegovo rukovođenje doprinijelo unapređenju javnog zdravstva i zaustavilo odliv sredstava, piše Pobjeda.me.

Osim što je kasnio sa dostavljanjem izvještaja revizorima, FZO nije dao gotovo nikakvo obrazloženje niti ocjene o realizaciji preporuka. Za većinu preporuka nije dostavljena ni dokumentacija ni dokazi da su preduzete bilo kakve aktivnosti.

Zato su im revizori dali novi rok od mjesec da dostave plan, a do početka decembra i novi izvještaj o realizaciji preporuka, od kojih se sedam odnosilo na finansije, a 42 na zakonito poslovanje. Revizori će i ovaj izvještaj dostaviti Ministarstvu zdravlja, Vrhovnom državnom tužilaštvu i Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije.

Preporuke revizora odnosile su se na usklađivanje poslovnih knjiga sa podacima iz glavne knjige trezora i na realno planiranje budžeta, kontrolu obračuna zarada u JZU i angažovanja po ugovoru o djelu, uspostavljanja sistema internih kontrola i revizije, popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, usaglašavanja internih akata sa zakonom, kontrolisanja ispostavljenih faktura, poštovanja propisa prilikom popisa imovine i javnih nabavki.

Od Ministarstva zdravlja se očekuje da procijeni potreban broj zaposlenih i definiše način finansiranja.

Nalaz

Od 2019. godine FZO nije usklađivao poslovne knjige sa glavnom knjigom trezora, čime je dovedena u pitanje istinitost svih računovodstvenih pozicija, imajući u vidu razliku od 1,7 miliona eura između izvještaja o novčanim tokovima i konsolidovanog izvještaja.

Dug FZO je od 2016. godine sa 7,4 miliona eura za pet godina narastao na 65,7 miliona eura. Vlada je 2015. godine sa 36 miliona eura izmirila obaveze FZO, JZU i Instituta za javno zdravlje, pa su revizori ocijenili da je potrebna analiza uz podršku Ministarstva finansija za buduće planiranje njihovih budžeta. Od 220 miliona eura, koje su 2021. godine isplaćene JZU, 88,6 miliona nije pravdano fakturama. Tu su prednjačili Klinički centar sa 37 miliona, Specijalna bolnica

Brezovik sa devet miliona, te bolnice Bijelo Polje, Nikšić i Risan sa neopravdanim iznosima između 3,5 i sedam miliona eura.

Budžet je te godine nerealno planiran, a tokom privremenog finansiranja u prvoj polovini godine, FZO-u je odobreno 160,3 miliona eura, odnosno devet miliona eura preko zakonskog limita. Uprava FZO budžetskim zahtjevom za 2021. godinu nije realno procijenila potrebe za ljekove, liječenje van sistema javnog zdravstva te refundacije za bolovanja, na šta je takođe uticalo i povećanje troškova liječenja izazvanih koronom.

Iako je prema evidenciji 2021. godine za bolovanja potrošeno šest miliona, revizori nijesu mogli utvrditi da li je to tačan iznos, zbog nepotpune evidencije i preporučili da se za obračun naknada zarada ubuduće koriste poreski, a ne podaci poslodavaca.

Za liječenje građana u inostranstvu potrošeno je 7,2 miliona eura, a u privatnim ustanovama u Crnoj Gori deset miliona, iako je bilo planirano 7,7 miliona. Na ortopedske sprave i pomagala, naknade za bolovanja i putne troškove potrošeno je 11,3 miliona eura. Privatnim apotekama isplaćeno je 16,7 miliona eura za nabavku ljekova. Montefarm je tokom 2021. godine od FZO potraživao 112,8 miliona eura, od čega je na kraju te godine ostao dug od 30 miliona.

Istorija dugova

Dug FZO na kraju 2016. godine bio je 7.392.365 eura, iduće godine uvećan je za 275 posto na 27.705.581 euro. Na kraju 2018. godine dug je u odnosu na prethodnu uvećan za 27 odsto na 35.126.956 eura.

Uslijedilo je uvećanje za 42 odsto pa je na kraju 2019. godine dug bio 49.794.535 eura, a godinu kasnije nešto niži i to 48.411.283 eura. Stanje duga u 2021. godini je u odnosu na godinu prije uvećano za 36 odsto i iznosilo je 65.748.218 eura. Prije Šćekića, od 2016. godine do početka 2021. direktor FZO bio je Sead Čirgić.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content