Na popisu će biti 104 pitanja

Piše: Objavljeno: 17/08/2023
featured image

Pripreme za popis stanovništva i domaćinstava odvijaju se planiranom dinamikom, do kraja avgusta će biti izabrane opštinske popisne komisije, oglas za zapošljavanje popisivača i kontrolara, kojih će biti preko četiri hiljade, biće raspisan u septembru, već je određeno 51 pitanja za građane i 53 za stanje domaćinstava i naručeno štampanje popisnih listića.

To je saopšteno “Vijestima” iz Uprave za statisku Monstat.

Popis će se održati do 1. do 15. novembra ove godine, a referentni momenat popisa (datum i vrijeme na koji se odnose podaci) je 31. oktobar u 24 sata.

Popis je najveći posao koji obavlja državna administracija, a održava se po pravilu svakih deset godina. Na njemu se dobijaju podaci o socijalno-ekonomskom statusu svakog građanina i domaćinstava, a osnovu kojih se rade dugogodišnje razvojne strategije države i naučna istraživanja. Na popisu će biti i pitanja o nacionalnosti, vjeri i jeziku, koji privlače najveću pažnju javnosti, a na njih građani mogu ostati neizjašnjeni. Održavanje popisa koštaće 4,7 miliona eura.

Iz Monstata je navedeno da sada na pripremi popisnih aktivnosti radi pet komisija, da su usvojeni svi podzakonski akti potrebni za realizaciju popisa, da su sprovedene sve planirane procedure javnih nabavki i da je započeta njihova realizacija, da su završene sve aktivnosti na pripremi popisnih upitnika i obrazaca, kao i odgovorajuća metodološka uputstva, kao i da su u finalnoj fazi aktivnosti koje se tiču ažuriranja popisnih krugova u okviru prostornog registra lokalnih samouprava.

Iz ove uprave su naveli i da su sopstvenim kapacitetima razvili program za unos i obradu podataka.

Jedna od pripremnih aktivnosti je formiranje popisnih komisija za teritoriju svake opštine.

“Upućen je zahtjev svim jedinicama lokalne samouprave za predlog članova popisnih komisija, shodno članu 15 Zakona o popisu. Takođe, upućen je zahtjev za imenovanje predstavnika Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Uprave za katastar i državnu imovinu za sve jedinice lokalnih samouprava. Shodno rokovniku aktivnosti planirano je da popisne komisije u svim jedinicama lokalne samouprave budu formirane do kraja avgusta tekuće godine”, naveli su iz Monstata.

U skladu sa svojim nadležnostima u pripremi, organizaciji i sprovođenju pojedinih poslova popisa učestvuju ministarstva pravde, vanjskih poslova, odbrane, unutrašnjih poslova, kao i Uprava za katastar i državnu imovinu i drugi organi državne uprave.

“Aktivnosti za koje je predviđena saradnja sa navedenim ministarstvima je uspostavljena tokom aprila i u periodu nakon toga se intenzivno radilo na definisanju organizacije i uputstava za popisivanje lica na izdržavanju kazne zatvora, naših predstavnika u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, lica u mirovnim misijama, kao i stranca koji traže i kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita. Saradnja sa Upravom za katastar i državnu imovinu na izradi registra prostornih jedinica je uspostavljena prije par godina, i kontinuirano je uspješna”, naveli su iz Monstata.

Oglas za zapošljavanje popisivača krajem septembra

Kako je navedeno iz Monstata, prema planu aktivnosti i metodologiji popisa, planirano je da popisne komisije krajem septembra raspišu javni oglas za zapošljavanje osoba potrebnih za realizaciju popisa, odnosno instruktora i popisivača.

“Javni oglas će trajati osam dana od dana objavljivanja nakon čega će se u utvrđenom roku objaviti lista odabranih kandidata za instruktore i popisivače. Odabrani kandidati će imati obuku u trajanju od tri odnosno dva dana, i nakon testiranja i provjere spremnosti, kandidat potpisuje ugovor sa popisnom komisijom i pristupa aktivnostima popisa. Očekuje se od 4.000 do 4.500 učesnika popisa – popisivača, instruktora, državnih instruktora, kontrolora i drugih lica koja vrše poslove u vezi sa popisom”, naveli su iz Monstata.

Pitanja za građane iz sedam oblasti

Upitnik za građane sadrži 51 pitanje i potpitanje, kojima se prikupljaju sljedeće karakteristike lica: demografske, geografske, ekonomske, obrazovne, migracione, etničko-kulturološke, invaliditet. Upitnik za stan i domaćinstvo ima 53 pitanja kojima se prikupljaju podaci o karakteristikama stana, domaćinstva i porodice, kao i poljoprivrede”, naveli su iz Monstata na pitanje “Vijesti” koliko će biti pitanja na popisu i na koje će se oblasti odnositi.

Nakon završetka postupka javne nabavke, Monstat je sa firmom “Grafo group” potpisao ugovor o usluzi štampanja, distribucije i dostave obrazaca za popis u iznosu od 126 hiljada eura sa porezom na dodatu vrijednost.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content