Na Međunarodni dan OSI promovisan Nacrt Strategije za zaštitu od diskriminacije

Piše: Objavljeno: 12/12/2021
featured image

Povodom 03. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom (OSI), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava – Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, organizovalo je konferenciju na kojoj je predstavljen je nacrt Strategije za zaštitu od diskriminacije i promociju jednakosti lica s invaliditetom 2022-2027.

Cilj ove Strategije je obezbjeđivanje ravnopravnog položaja i punog učešća lica s invaliditetom u svim sferama društvenog života, kroz unapređenje pravnog, institucionalnog, socijalnog i ekonomskog okvira za zaštitu diskriminacije koji se temelji na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskih pravima.

U uvodnom obraćanju govorili su potpredsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Daniela Gašparikova i v.d. generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Aleksandra Popović.

„Vlada Crne Gore pokazuje punu posvećenost zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije, uvažavajući njihova ljudska prava“, poručio je potpredsjednik Vlade dr Abazović i dodao da je u tom pravcu u okviru Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava formiran poseban Direktorat koji se bavi ovim pitanjima.

Dritan Abazovic

„Time je poštovanje prava lica sa invaliditetom podignut na viši nivo, s obzirom na to da se ovo pitanje posmatralo kroz druge sektore“, ukazao je dr Abazović, naglašavajući da stanovništvo Crne Gore broji 11 odsto građana sa invaliditetom.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, poručila je da poboljšanje života osoba sa invaliditetom nije važno samo za njih, već za cjelokupno društvo, imajući u vidu da svaka deseta osoba u Crnoj Gori ima neku vrstu invaliditeta. Pored podrške koju pruža u izradi Strategije, dodala je Gašparikova, UNDP sprovodi i projekat reforme sistema utvrđivanja invaliditeta uz finansijsku podršku EU, kako bi OSI svoja prava mogle da ostvaruju na jednostavniji i pravedniji način.

“Nadam se da će ova Strategija biti značajan doprinos zaštiti OSI od diskriminacije i inspiracija za rješenja koja vode suštinskoj ravnopravnosti i poboljšanju mogućnosti za OSI”.

U svijetlu obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad djevojčicama I ženama, Gašparikova je podsjetila da sve politike koje se odnose na osobe sa invaliditetom moraju uključiti i rodnu perspektivu, jer politike različito utiču na žene i muškarce.

Danijela Gasparikova

“Djevojke i žene sa invaliditetom se često suočavaju sa dvostrukom diskriminacijom, po osnovu pola i invaliditeta, i veća je vjerovatnoća da budu žrtve rodno zasnovanog nasilja. Ovi rizici se moraju prepoznati i uzeti u obzir prilikom kreiranja politika”, poručila je Gašparikova.

V.d. generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u pomenutom Ministarstvu, Aleksandra Popović, kazala je da se Strategija bazira na ispunjavanju preporuka Komiteta UN-a o pravima lica sa invaliditetom i usklađena je sa Evropskom strategijom za lica sa invaliditetom 2020-2030, čime Crna Gore pokazuje svoju posvećenost ispunjavanju obaveza u skladu sa međunarodnim ugovorima i evropskim standardima.

„Predvidjeli smo i posebnu zaštitu žena i djevojčica sa invaliditetom koja je iskorak u odnosu na prethodni dokument“, istakla je Popovićeva, napominjući da je Strategija vrlo važan dokument na putu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. On se tretira i kao jedan od mjerljivih rezultata kada se radi o ispunjavanju svih obaveza iz pregovaračkih poglavlja 19 i 23.

Aleksandra Popovic

Popovićeva je informisala prisutne da je u proceduri i donošenje nove odluke o formiranju Savjeta za pravna lica sa invaliditetom kao najvišeg Vladinog tijela koje će se baviti praćenjem unapređenja politika zaštite prava lica sa invaliditetom.

Prisutnima su se obratili i eksperti koji su radili na Nacrtu Strategije, Željko Vukčević i Damjan Tatić, a poseban osvrt na Nacrt iz ugla Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i civilnog društva, dao je Ombudsman Siniša Bjeković.

Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, dala je konstruktivne komentare i predloge koji se tiču predstavljenog Nacrta, čemu su se pridružili svi prisutni/e.

Nacrt Strategije predstavlja zajednički rad predstavnika/ca institucija sistema, resornih ministarstava i uprava, zajednice opština, pravosudnih organa, ali i Zaštitnik ljudskih prava.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content