Monstat: U drugom kvartalu 252,6 hiljada zaposlenih

Piše: Objavljeno: 15/09/2022
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

U drugom kvartalu 2022. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 295,7 hiljada od kojih je 252,6 hiljada ili 85,4% zaposlenih i 43,1 hiljade ili 14,6% nezaposlenih1 lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 7,5%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 29,9%, pokazuju podaci Monstata.

Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 8,9%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 7,2%.

Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čine 200,9 hiljada lica. Broj stanovništva van radne snage u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 7,2%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 24,2%.

Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u drugom kvartalu 2022. godine stopa aktivnosti je 59,5%, stopa zaposlenosti je 50,8%, stopa nezaposlenosti je 14,6% i stopa stanovništva van radne snage je 40,5%.

Od ukupnog broja aktivnog stanovništva 161,3 hiljade ili 54,5% čine muškarci, a 134,4 hiljade ili 45,5% čine žene, dok ukupan broj stanovništva van radne snage čine žene 119,2 hiljade ili 59,3% a muškarci 81,7 hiljada ili 40,7%. Od ukupnog broja zaposlenih 134,3 hiljade ili 53,2% čine muškarci, a 118,2 hiljade ili 46,8% čine žene, a od ukupnog broja nezaposlenih 26,9 hiljada ili 62,4% čine muškarci, a 16,2 hiljade ili 37,6% čine žene.

Najveći broj aktivnog stanovništva čine lica u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 175,7 hiljada. Starosna grupa u kojoj je najveći broj stanovništva van radne snage je grupa od 65 do 89 godina, što čini 68,1 hiljadu lica van radne snage. Najveći broj zaposlenih čine lica u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 150,0 hiljada zaposlenih lica. Takođe, najveći broj nezaposlenih čine lica u istoj starosnoj grupi odnosno 25,8 hiljada nezaposlenih lica.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi aktivnog stanovništva imaju lica sa završenim srednjim obrazovanjem i to 59,2%, zatim 33,4% lica sa završenim višim ili visokim obrazovanjem i 7,4% lica sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi stanovništva van radne snage imaju lica sa završenim srednjim obrazovanjem i to 52,7%, zatim 37,9% lica sa završenom osnovnom školom ili niže, a preostalih 9,4% su lica sa završenim višim ili visokim obrazovanjem.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 57,6% lica imaju završenu srednju školu, slijede zaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem 35,4%, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 7,0%.

Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 68,9% lica imaju završenu srednju školu, slijede nezaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem 21,6%, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,5%.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content