MMF: Crna Gora ulazi u period visoke neizvjesnosti

Piše: Objavljeno: 28/07/2022
featured image

Foto: Ilustracija, pexels

Tim zaposlenih u Međunarodnom monetarnom fondu nakon posjete Crnoj Gori istakli su preliminarne rezultate prema kojima ekonomija Crne Gore ulazi u period visoke neizvjesnosti.

Globalni ekonomski izgledi vjerovatno će ostati nepovoljni, a uslovi finansiranja bi mogli da se postrože naredne godine, pa je potrebna snažna prethodna priprema. Crnogorski bankarski sistem je, kako ističu, dobro kapitalizovan i likvidan, a fiskalna politika bi trebalo da se fokusira na tri ključna prioriteta — očuvanje prihoda, snažniju kontrolu rashoda i obezbjeđivanje adekvatnog finansiranja.

U okviru bankarskog sistema predložili su kontinuirani snažan supervizorski nadzor.

Tim MMF koji je predvodio Srikant Sešadri je boravio u Crnoj Gori u periodu od 18. do 27. jula, piše rtcg.me.

Novcanice i kovanice u eurima
Foto: Ilustracija, pexels

“Rat u Ukrajini baca dugačku sjenku nad globalnim ekonomskim i finansijskim izgledima. Postoji jasna mogućnost da bi naredne godine pristup kreditima na međunarodnom nivou mogao biti čak naglo ograničen. Slično tome, ekonomija Crne Gore ulazi u period visoke neizvjesnosti. Rast u Crnoj Gori u prvom kvartalu ove godine je bio snažan i iznosio je 7,2 procenta (na godišnjem nivou). Raspoložive informacije ukazuju da je privatna potrošnja takođe ostala na snažnom nivou i tokom drugog kvartala. Intenzitet ovogodišnje ljetnje turističke sezone zavisi od toga da li će niži nivo dolazaka iz Rusije i Ukrajine biti izbalansiran sa većim dolascima sa drugih destinacija. Kreatori politika bi trebalo da se pripreme unaprijed za rizik od naglog usporavanja globalnog rasta naredne godine. Izdašna prirodna bogatstva Crne Gore u obnovljivim izvorima energije je nisu zaštitila od globalnih inflatornih pritisaka, kako je došlo do skoka cijena hrane, đubriva, goriva i građevinskog materijala”, navodi Sešadri.

Zaposleni MMF-a su mišljenja da inflacija nije u cjelosti “uvezena”. Čini se da pritisci od povećanja zarada usljed nedavnog povećanja minimalne zarade i poreske reforme takođe imaju ulogu.

“U kontekstu relativno visokog javnog duga, fiskalna politika treba da ostane agilna u reakcijama. Tri su stvari ključne za snažnu pripremu za moguće povećane turbulencije u narednom periodu: prvo, moraju su očuvati prihodi države. Razumljiva smanjenja poreza i druge mjere podrške koje su imale za cilj zaštitu stanovništva od rastućih cijena, one bi trebalo da su usmjerene ka najosjetljivijim segmentima društva, sa jasnom naznakom da će iste biti na snazi samo onoliko koliko je potrebno da služe svojoj svrsi. Drugo, pod okolnostima već ionako visokog nivoa javnog duga, sada je naročito neprikladan trenutak da se država optereti velikim permanentnim povećanjima tekuće potrošnje, ili kapitalnim rashodima čiji su dugoročni ekonomski povrati na investicije neizvjesni. S obrzom na teške globalne uslove, bilo bi mudro da se sada uputi poruka mnogo snažnije kontrole rashoda, kako bi se spriječile nepotrebne buduće ekonomske poteškoće. Treće, da bi se zadovoljile potrebe za finansiranjem u trenutku kada su globalni uslovi strogi, država treba da ima fleksibilnost kod razmatranja svih mogućih izvora finansiranja ne samo za ovu godinu, već i za buduće periode. Takođe bi svi akteri u društvu trebalo da prepoznaju da će cijena novca vjerovatno ostati na visokom nivou u odnosu na onu iz prethodnih nekoliko godina”, navode u saopštenju MMF-a.

Kao dodaju, bankarski sistem posluje dobro. Snažan ekonomski oporavak iz prošle godine, zajedno sa anticipativnim naporima Savjeta Centralne banke Crne Gore (CBCG) u pogledu usklađivanja zakonskog i regulatornog okruženja sa globalnim standardima sada daju snažne direktne benefite.

Indikatori adekvatnosti kapitala, likvidnosti i kvaliteta aktive na nivou sistema su i dalje snažni, što je omogućilo da kreditiranje ove godine nastavi da raste kako za sektor privrede tako i za sektor domaćinstava, uprkos narastućim ekonomskim čeonim udarima. MMF takođe snažno podržava napore Centralne banke na modernizaciji platnog prometa zemlje, kao sastavni dio njenih širih napora za unapređenje integracije sa EU.

“Ipak, kontinuirani snažan supervizorski nadzor je od suštinskog značaja kako globalni rizici budu nastavili da rastu. Cijene stanova se naglo povećavaju. Iako se čini da su u velikoj mjeri rezultat kupovine od stranaca, biće važno da se napravi zaštita od znakova prekomjerne domaće zaduženosti. Mogu se pojaviti neki segmenti slabosti u bankarskom sistemu, naročito ako se rast naglo uspori u predstojećem periodu. Planiranje za nepredviđene situacije dobija na većem značaju kako bi se ublažili rizici od poremećaja u jednom takvom okruženju. To uključuje održavanje bliskih odnosa i razmjenu informacija sa supervizorima matičnih zemalja inostranih finansijskih institucija. I na kraju, napori ka snaženju okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, zajedno sa djelotovornom implementacijom zasnovanom na procjeni rizika, zahtijevaju kontinuiranu pažnju”, navode u saopštenju.

MMF poručuje da će ostati snažan partner Crnoj Gori i očekuju kasnije ove godine konsultacije u vezi sa članom IV za 2022. godinu.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava

Ostavi komentar

(Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *)

Skip to content